Medlemsfordeler

Som medlem blir du del av et bransjefellesskap, og kan nyte godt av et fagmiljø som gir deg kompetansen du trenger. Du får fri hjelp til faglige spørsmål og mottar regelmessig fagnyheter og informasjon.

Rabatt på kurs
Regnskap Norge er landets største leverandør av kurs innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer, og vi tilbyr et bredt utvalg av nettkurs, fra 1 til 7 timers varighet.

Som medlem oppnår du store besparelser i kursavgiften til kursene du må ta for å opprettholde autorisasjonen. For eksempel sparer personmedlemmer kr 1 000 per kursdag i forhold til ikke-medlemmer på våre fagdager i Norge og nettkurs med 7 timers oppdatering. Bestiller du fagdagskurs innen 20. august i 2020, får du ytterligere kr 500 i rabatt per kurs.

Her finner du oversikt over vårt kurstilbud.

RN Fleksi - Rabattmodellen for nettkurs
Med RN Fleksi kan du og dine kolleger velge fritt i vårt omfattende nettkurstilbud. RN Fleksi er utformet slik at samtlige medlemsbedrifter og personmedlemmer skal få muligheten til å oppnå betydelige besparelser på våre nettkurs. Modellen er basert på forhåndsbetaling av kurstimer, og rabatten øker i 7 nivåer.
Du trenger ikke ta flere kurs enn nødvendig for at det skal lønne seg å benytte ordningen. 

Personlig oppdateringskalkulator
Du får en egen oppdateringskalkulator som gjør det enkelt å holde oversikt over dine kurs og oppdateringstimer. Kalkulatoren viser hvilke kurs du har tatt og hvor mange timer du er godskrevet med innen de ulike fagområdene. I tillegg viser den hva du mangler, og gir innspill til aktuelle kurs du kan ta for å nå timekravet. Du kan se din kurshistorikk og legge inn kurs fra andre arrangører. Løsningen tar også høyde for eventuelle permisjoner du måtte ha og inneholder en egen utskriftsfunksjon. 

Fri fagsupport
Våre rådgivere hjelper deg med vurderinger av faglige spørsmål og problemstillinger på telefon og e-post.

Som medlem får du fri tilgang til fagsupport innenfor norsk regelverk for bokføring, årsregnskap, ekstern regnskapsføring, skatt, merverdiavgift, lønn og HR-a. Vi hjelper deg med regelverksforståelse og veiledning. Vi besvarer også spørsmål innen andre relevante rettsområder i den grad vi har kompetanse og kapasitet. Det er mange spørsmål som ikke har klare svar. Vi vil hjelpe dere så godt vi kan og vårt mål er å sette våre medlemmer i stand til å gjøre kloke vurderinger selv i en travel hverdag.

Oppdatert fag- og bransjeinformasjon
Vi publiserer kontinuerlig faglige nyheter på våre hjemmesider, og som medlem vil du få utvidet tilgang til artikler og relevant fagstoff.

I perioder hvor det er hektisk så jobber vi så fort vi kan. I disse dager skjer det mye og det er ikke bestandig det er helt samsvar mellom det som er foreslått og det som blir vedtatt. Vi søker å være så oppdaterte som mulig på det som er vedtatt. Vi vil råde dere til å følge med på sidene våre da disse oppdateres mange ganger om dagen i hektiske perioder. Her finner du også masse nyttig informasjon om trender og utviklingstrekk i regnskapsbransjen. Her finner du også masse nyttig informasjon om trender og utviklingstrekk i regnskapsbransjen. Innhold vi publiserer sendes også ut i nyhetsbrev som distribueres via e-post.

Fagbladet Regnskap & Økonomi
Du vil motta Regnskap & Økonomi fire ganger i året.

Statistikk og bransjetall
Regnskap Norges årlige og omfattende lønnsstatistikk gir deg oversikt over utviklingen i lønnsnivået for autoriserte regnskapsførere. Du får også tilgang til en lønnskalkulator som gjør det mulig å sammenligne din lønn mot andre med tilsvarende demografi og bakgrunn. Du kan følge bransjens utvikling på sentrale nøkkeltall gjennom vår bransjerapport, og vår oppdragsmengdeindeks gir deg utviklingen i antall oppdrag i landet og fylkesvis. Vi følger bransjen og markedet tett og publiserer jevnlig undersøkelser som du vil ha nytte av.

Nettverk og lokale grupper
Regnskap Norge har etablert flere kontaktarenaer du kan ta del i som medlem, enten ved å påta deg verv i et av våre utvalg, eller ved å delta i våre forum og nettverk. Vår lokale organisering er forankret i ERFA-gruppene, og du kan melde deg inn i en gruppe i ditt nærområde. Mer om ERFA

Verktøy og hjelpemidler
Du oppnår rabatt på alle våre verktøy og hjelpemidler, for eksempel KS Komplett.

Rabattavtaler
Vi har forhandlet frem gunstige avtaler på vegne av medlemmene, som representerer et bredt utvalg av produkter og tjenester. Dette omfatter blant annet forsikringer, pensjon, bank, inkassoløsning, foretaksinformasjon, kontor og datarekvisita, webpubliseringsverktøy og telefoni/internett.

Les mer i vår brosjyre om medlemskap i Regnskap Norge (PDF)

Har du spørsmål er det bare å kontakte medlemsservice på tlf. 23 35 69 00 eller sende e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no.