Våre medlemsfordeler

Som medlem i Regnskap Norge får du medlemspris på kurs og fri tilgang til fagsupport. Vi oppdaterer deg løpende om utviklingen i bransjen og er et viktig talerør mot myndighetene.

Bli medlem

Velg personmedlemskap, bedriftsmedlemskap eller student- og praksismedlemskap

Til innmelding
 • For å bli medlem i Regnskap Norge må du som person enten inneha autorisasjon som regnskapsfører, studere regnskap og økonomi på bachelor- eller masternivå eller være ute i 2-årig praksis etter endt utdannelse med mål om å oppnå autorisasjon.

  Autorisert regnskapsfører må også være ansatt i en regnskapsbedrift som har tegnet bedriftsmedlemskap (serviceabonnement) i foreningen. Unntaksvis kan autoriserte regnskapsførere som jobber og fører regnskap internt i andre virksomheter, og som ikke er underlagt kravet om kontroll, tegne personmedlemskap. 

  Om du jobber i en autorisert regnskapsbedrift må både person og bedrift ha tilknytning til Regnskap Norge. Årsaken er at så lenge du som autorisert regnskapsfører er aktiv i regnskapsyrket, og fører regnskap for andre, vil du måtte underlegge deg Regnskap Norge sin kvalitetskontroll

  Regnskapsbedrifter som vil bli medlem må ha autorisasjon. I enkeltpersonforetak må innehaver ha autorisasjon. Regnskapsbedrift som ønsker å bli medlem må også ha profesjonsansvarsforsikring. Tegning av slik forsikring gjøres ved innmelding i Regnskap Norge.

  Er du i tvil om du kan bli medlem, eller har spørsmål til medlemsregistreringen er det bare å ta kontakt med oss på medlemssenter@regnskapnorge.no

 • Pris på medlemskapet avhenger av om du er autorisert regnskapsfører eller student, og om du er tilknyttet en regnskapsbedrift eller er ansatt i en annen type virksomhet.

  Se oversikt over priser og kontingenter.

 • Medlemskontingenten er personlig, og dersom den dekkes av arbeidsgiver, lønnsinnberetningspliktig (med skatte- og arbeidsgiveravgiftsplikt). Føringen av denne vil derved gå over lønnssystemet (-kodene). For arbeidsgiver vil dekningen gi fradragsrett som lønnskostnad.

  Kontingent som betales til serviceorganisasjoner som utelukkende fungerer som ledd i medlemmenes virksomhet, og som yter medlemmene bistand av teknisk, regnskapsmessig eller lignende art er fullt ut fradragsberettiget etter hovedregelen om fradrag i skatteloven § 6-1.

  Den serviceavgift (serviceabonnement) som betales til Regnskap Norge AS er med andre ord som et rent fagabonnement å regne, og kan trekkes til fradrag som driftskostnad etter den alminnelige regelen i skatteloven som nevnt over. Det samme gjelder også kontrollavgiften og avgiften til Finanstilsynet.