Hva får du igjen som medlem?

Om medlemskapet i Regnskap Norge og betydningen av at du er en del av et fellesskap.

Del

Regnskap Norge er medlemsforeningen for autoriserte regnskapsførere, og er skapt av og for medlemmene. Vi er en slagkraftig organisasjon med flere enn 8800 personmedlemmer og 2500 regnskapsbedrifter som medlemmer.

Til sammen betjener regnskapsbransjen rundt 70 % av norsk næringsliv – og er mange små- og mellomstore bedrifters nærmeste rådgiver. Det sier noe om den innsikten vi sammen sitter med, som er mye av grunnen til at vi ofte blir lyttet til.

Regnskap Norge har noen av landets fremste fageksperter innenfor lønn, regnskap, skatt og avgift. Foreningen jobber aktivt næringspolitisk for å sikre best mulige rammevilkår for SMB generelt, og regnskapsbransjen spesielt.

Spesielt det siste året har vi vært involvert i mange av prosessene rundt de ulike krisetiltakene, i nært samspill med medlemmene.

Du er en del av dette fellesskapet!

Bistår deg med faglig kompetanse

Vi oppdaterer deg fortløpende med fagnyheter innen områder som påvirker arbeidshverdagen og din rolle som regnskapsfører og -rådgiver. Som en aktiv næringspolitisk aktør er Regnskap Norge som regel først ute med fagnyheter og relevante kurs.

Som medlem hjelper fagsupporten deg når du står fast eller har faglige spørsmål og problemstillinger. Fagressursene i Regnskap Norge har mange års erfaring innenfor sine fagfelt, og du kan være trygg på at du får gode og kvalifiserte svar på spørsmålene dine.

Verden rundt oss er i stadig forandring gjennom skifte i rammebetingelser, endringer i lover og regler, strukturendringer og ikke minst den teknologiske utviklingen.

Regnskap Norge leverer kunnskap og løsninger som gjør deg i stand til å møte dagens utfordringer, og levere på kundenes behov og forventninger. Vi jobber for å være bransjens ledende kompetanseleverandør og har i dag et bredt tilbud av høy kvalitet.

Sammen skaper vi overskudd gjennom kompetanse. 

Du er del av et viktig fellesskap

Vi har flere møteplasser for nettverksbygging med faglig utveksling og diskusjoner med bransjekollegaer, selv om mye i disse dager kun foregår digitalt. Dette er arenaer hvor du kan hente inspirasjon og dele erfaringer.

Regnskap Norge er den eneste profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere, som står i front for og samler medlemmene og bransjen.

Jo flere som står samlet, jo større påvirkningskraft har vi og jo mer kan vi få utrettet!

Taler din sak og fremmer dine interesser

Ved å tilhøre foreningen kan dine innspill tas videre og resultere i endring. Regnskap Norge jobber for å fremme dine interesser!

Foreningen fremmer bransjens kompetanse og verdi ut mot næringslivet og bransjens kunder, og løfter bransjens og næringslivets behov for myndighetene.

Som regnskapsbransjens næringspolitiske stemme og en anerkjent meningsbærer, jobber vi aktivt for å påvirke myndigheter, politikere og andre organisasjoner.

Fordelsavtaler

I kraft av å være en stor gruppe forhandler vi frem gode fordelsavtaler for medlemmene.

Som medlem i Regnskap Norge kan du benytte en rekke gunstige avtaler og rabatter, som for eksempel gode forsikringsordninger og bankavtaler.

Hva betyr det for Regnskap Norge at du er medlem?

Vår viktigste kilde til bransjekunnskap er medlemmene.

Den tette kontakten medlemmene har med kundene gir en unik innsikt i hvordan rammebetingelsene fungerer i praksis og utfordringene næringslivet møter.

De gode innspillene vi får gjør at vi vet hvor vi skal bruke tid og krefter.

Dere gir også tilbakemelding når dere er uenige. Det viser eierskap til Regnskap Norge som forening, og bidrar til å motivere i arbeidet for medlemmene.

At vi er mange gjør stemmen sterkere mot myndighetene, og høyner muligheten for gjennomslag.

Når du tar kurs hos Regnskap Norge bidrar du til at vi kan videreutvikle gode og relevante kurs for deg fremover.

Som medlem i foreningen er du med i noe som er større enn deg selv – det kommer også fellesskapet til gode.