Oppdateringskalkulator

Kalkulatoren gir deg god oversikt over dine kurs og oppdateringstimer.

Kalkulatoren viser hvilke kurs du har tatt og hvor mange timer du er godskrevet med innen de ulike fagområdene.

I tillegg viser den hva du mangler, og gir innspill til aktuelle kurs du kan ta for å nå timekravet.

Du kan se kurshistorikken og legge inn kurs fra andre arrangører.

Løsningen tar også høyde for eventuelle permisjoner du måtte ha og inneholder en egen utskriftsfunksjon.