Generalforsamling 2024

Styret i Regnskap Norge inviterer til generalforsamling.
Hold av tirsdag 11. juni 2024.

Påmelding til generalforsamlingen

Generalforsamlingen velger styret og godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. Bli med når viktige avgjørelser for Regnskap Norge tas!

Meld deg på

Generalforsamlingen gjennomføres via digitalt, og stemmegivningen vil gjennomføres elektronisk. Det er også anledning til å delta fra våre lokaler i Oslo.

Invitasjon og flere opplysninger vil komme fortløpende.

Foreningens vedtekter og retningslinjer

Vedtekter for Regnskap Norge (PDF)

Vedtatt på generalforsamling 5. juni 1987. Sist endret 14. juni 2022.

Strategisk plan 2023-2027 (PDF)

Strategisk plan for Regnskap Norge vedtatt av styret 6. desember 2022.

 • Ja, alle stemmeberettige medlemmer må være forhåndspåmeldt for å kunne avgi elektronisk stemme.

 • Det er mulig å delta fysisk i Regnskap Norges lokaler, men husk at du forsatt må melde deg på slik at vi får registret din deltakelse. Oppmøte er senest kl. 13 i Regnskap Norges lokaler, Støperigata 2, Aker Brygge. 

 • Innkalling og sakspapirene til årets generalforsamling vil sendes alle til medlemmer senest tirsdag 28. mai, 2024

 • Ikke alle medlemsgrupper har stemmerett ved generalforsamlingen.

  Følgende medlemmer kan stemme:

  - Statsautoriserte medlemmer
  - Daglig leder i autoriserte medlemsforetak, kjede eller konsern.

  Følgende medlemmer kan ikke stemme:

  - Studenter
  - Medlemmer uten statsautorisasjon
  - Medlemmer som har deponert autorisasjonen

 • Påmeldingsfrist: 10. juni kl. 16:00

 • Det er to muligheter dersom det ønskes andre kandidater enn de valgkomiteen innstiller:

  Alternativ 1

  Forslag til kandidater til styre, disiplinærutvalg og valgkomite som ønskes presentert før den ordinære generalforsamling kan sendes senest 6 uker før denne skal holdes.

  Fristen i år er 30. april 2024.

  Forslaget sendes til valgkomiteens leder og kandidat(er) vil bli presentert på regnskapnorge.no

  Alternativ 2

  Det kan fremmes benkeforslag på generalforsamlingen 11. juni 2024