Årsmeldinger

Her følger årsmeldingen, inkludert bærekraftsrapporten for 2023 fra Regnskap Norge. I tillegg finner du tidligere årsmeldinger og bærekraftsrapporter.

Årsmeldingen og bærekraftsrapporten kan lastes ned fra lenken nedenfor. 

Tidligere bærekraftrapporter:

2022

2021

Tidligere årsmeldinger:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Miljøfyrtårnsertifisering:

Sertifikat
2023-2026