Årsmeldinger

Her følger årsmeldingen for 2017 fra Regnskap Norge. I tillegg finner du årsmeldinger tilbake fem år i tid.

Årsmeldingen for 2017 kan lastes ned fra linken nedenfor. Den inneholder navigeringsknapper for raskt oppslag til enkeltsider, regnskap, noter, mv. 


God lesning!

Årsmelding 2017 (pdf)

Tidligere årsmeldinger

2016

2015

2014 2013 2012