RN Intro

RN Intro – Oppstartprogram for nyansatte i bransjen

Å få en god start på arbeidshverdagen er viktig. Ved å delta på RN Intro får du den grunnleggende opplæringen som trengs for å kunne ta fatt på de mest vanlige arbeidsoppgavene innen regnskapsførsel, lønn, løpende kvalitetssikring og kontakt med kunder.

💡Nysgjerrig? Møt oss på digitalt informasjonsmøte om programmet den 22. mai.

Rakhee-Malhotra-fagansvarlig-regnskap-norge1280x800.png

Nettverksbygging: Programmet tilbyr nyansatte en sjanse til å møte og knytte bånd med kolleger i samme situasjon.
Kunnskapsdeling: Det legges til rette for utveksling av kunnskap og erfaringer blant nyansatte.
Støtte for ledere: Oppstartspakken forenkler innføringen og opplæringen i nøkkelområder som nyansatte arbeider med i løpet av det første året, og avlaster dermed den nærmeste lederen.

Hvem passer programmet for? 

Programmet passer for deg som er nyansatt fra høyskole/universitet eller deg som har jobbet i bransjen i noen år, men har begynt i nytt foretak.  

Hva vil du lære? 

Du vil få innsikt i det mest grunnleggende en regnskapsfører trenger å vite for å kunne ta de daglige oppgavene innenfor regnskapsførsel, rapportering og kontakt med kunder og kollegaer. Programmet med vil gi minst 30 timer kurstimer. 

Vi vil også ta for oss hvordan du kan håndtere og mestre en hektisk hverdag. Hvordan takle stress og få innspill på hvordan du kan organisere dager og arbeidsoppgaver på best mulig måte. Du vil også få muligheten til å knytte kontakt med andre i samme situasjon.  

Hva vil du sitte igjen med? 

Du vil få kompetanse om blant annet*: 

 • Anti-hvitvasking og hvordan håndtere dette i en regnskapsfører hverdag. 
 • Etikk – De ikke stilte spørsmål 
 • Hva du skal tenke på som regnskapsfører når det gjelder GDPR og Cybersecurity 
 • Grunnleggende kunnskap om bokføring – mva – lønn 
 • Hvordan lese et regnskap? 
 • Dokumentasjon av balansen 
 • Din dialog med kunder og kollegaer 

* Med forbehold om endringer da dette er et nytt program.

Gjennomføring av programmet

Du har tre ulike alternativer for gjennomføring.

1. Fysiske samlinger med digitale kurs mellom samlinger
Pris:
30.000 eks.mva.

Inkluderer:

 • Fysisk kick off 9. sept i forbindelse med Overskudd
 • 2 fysiske samlinger
 • 1 digital samling + nettkurs
 • Lunsj og middag
 • 2 overnattinger (inkluderer ikke overnatting i forb med Kickoff)
 • Kursdokumentasjon
 • Digitalt kursbevis

Vi samles i Regnskap Norge sine lokaler. Vi møtes til lunsj første dagen og bruker kvelden sammen for så å avslutte med faglig input fram til lunsj neste dag.

2. Heldigitalt med fysisk kick-off 9. september
Pris:
12.000 eks.mva.

Inkluderer:

 • Fysisk kick off 9. sept i forbindelse med Overskudd
 • 3 digitale samlinger
 • Nettkurs
 • Kursdokumentasjon
 • Digitalt kursbevis

3. Heldigitalt med 3 digitale samlinger
Pris:
10.000 eks.mva.

Inkluderer:

 • 3 digitale samlinger
 • Nettkurs
 • Kursdokumentasjon
 • Digitalt kursbevis
Tema på fysiske samlinger Dato Nettkurs gjennomføres før samling

Kick off (valgfritt)

 • Vi samles dagen før Overskudd 2024 på Thon Hotel Oslo Airport. Sammen med U35 skal vi bruke tid på å bli bedre kjent. 
9. september  

Samling 1

 • Kjennskap til bransjen og en regnskapsførers hverdag.
 • Din dialog / oppfølging med kunder og kollegaer.

21.-22. november

(Digitalt 25. november)

 • Anti – Hvitvasking
 • Etikk
 • GDPR
 • GRFS
 • Teknologi og cyber Security
 • Bærekraft

Samling 2 (Heldigital samling for alle)

 • Viktigheten av å kjenne kunden din.

11. februar (Heldigital for alle)

 • Grunnleggende bokføring / kjennskap til kontoplan
 • Kostnader – hva er fradragsberettiget og ikke?
 • Lønn – grunnleggende – lønnsslipp / skattekort / feriepenger

Samling 3

 • Kommunikasjonstrening
 • Gi og få tilbakemeldinger/stressmestring /Planlegge hverdagen

12.-13. juni

(Digitalt 17. juni)

 • Grunnleggende regnskapsforståelse – hvordan går frem for å lese regnskapet
 • Hva er kvalitetssikring - hvordan og hvorfor gjør man det?
 • Dokumentasjon av balansen ​
 • Bruk av IT-systemer i regnskapsbransjen

Mål og effekt

 • Få opplæring slik at du kan ta hånd om løpende arbeidsoppgaver uten å få grunnleggende opplæring internt i bedriften.
 • Gi deg verktøy som vil kunne hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgavene dine.
 • Erfaringsutveksling og bygge nettverk i regnskapsbransjen.
 • Få tips til hvordan du best mulig kommuniserer med kunder og kollegaer.

Oppdatering og sertifisering

Den digitale kurspakken gir minst 30 kurstimer.

Kompetansekrav

Ingen kompetansekrav.

Læringsform

 • Foredrag 
 • Diskusjonsgrupper
 • Digitale kurs 

Verktøy

Felles samhandlingsverktøy for utveksling av informasjon.