Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 11. juni 2020.

Styret

 

Innstilling

Funksj. tid

Maks tid

Innvalgt

Peer Veiby (styreleder) Veiby Økonomi AS, Hønefoss PÅ VALG 1 år - 2018
Roar Voll (nestleder) Sum Regnskap AS, Stavanger NY 1 år - 2020
Styremedlemmer          
Bjørn Steinar Hillarøy Økland  Azets Insight, Sandnes PÅ VALG 1 år 6 år 2017
Martha Borøy Regnskaps Companiet AS, Kristiansand IKKE PÅ VALG 2 år 6 år 2017
Thea Caroline Korslund Intunor SMB AS, Oslo IKKE PÅ VALG 2 år 6 år 2017
Anne Kari Iversen Økonomiservice AS, Lakselv PÅ VALG 2 år 6 år 2018
Berit Taraldsen Benum Sparebank1 Regnskapshuset, Steinkjer PÅ VALG 2 år 6 år 2018
Varamedlemmer          
Stig Vestnes Fokus Regnskap AS, Fosnavåg PÅ VALG 1 år   2018
Andreas Granrud Helset Econpartner AS, Oslo PÅ VALG 1 år   2018
Randi Helle Accountor AS, Oslo NY 1 år   2020

Generalforsamlingsvalgte utvalg

Disiplinærutvalget   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Ingebjørg Harto (leder) NHO, Oslo PÅ VALG 1 år - 2003
Liv Valentinsen Valid Regnskap, Bærum PÅ VALG 2 år 6 år 2018
Simon Dahl Saga Services AS, Oslo IKKE PÅ VALG 2 år 6 år 2017
Rolf Morten Karlsen (varamedlem) Økoråd, Narvik PÅ VALG 1 år - 2017
Ole Kristian Nag (pers. varamedlem for leder) Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA, Bergen PÅ VALG 1 år - 2017

 

Valgkomiteen   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Jostein Kvendset (leder) Trio Regnskapsservice AS, Trondheim PÅ VALG 1 år 6 år 2017
Ingun Aalborg-Aas Aas Økonomi Service, Eidsvoll PÅ VALG 1 år 6 år 2017
Geir Høydalsvik Rekneskap Høydalsvik AS, Ørsta PÅ VALG 1 år 6 år 2018
Laila Hetland Tveit Regnskap AS, Haugesund PÅ VALG 1 år 6 år 2018

Vær oppmerksom på at fristen for å foreslå andre kandidater som skal publiseres på våre nettsider må meldes inn 6 uker før Generalforsamlingen. Det vil si senest torsdag 30. april 2020.

§ 4-1. Generalforsamlingen
(7) Forslag på kandidater til styre, disiplinærutvalg og valgkomite som ønskes presentert før den ordinære generalforsamling kan sendes senest 6 uker før denne skal holdes.
Forslaget sendes til valgkomiteens leder. Kandidatene vil bli presentert på regnskapnorge.no

Vi må også gjøre oppmerksom på at saker som ønskes tatt opp på Generalforsamlingen følger samme frist;
§ 4-1. Generalforsamlingen
(4) Forslag som ønskes fremmet på den ordinære generalforsamling, må senest 6 uker før denne skal holdes være innsendt til foreningens styre.

Kandidatforslag og eventuelle saker meldes til post@regnskapnorge.no 
Merk eposten med Generalforsamling

Om styret 

Om disiplinærutvalget

Om valgkomiteen