Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her er valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 11. juni 2024.

Styret

 

Innstilling

Funksj. tid

Maks tid

Innvalgt

Ingebjørg Harto
(styreleder)
NHO, Oslo På valg  1 år - 2021

Ingebjørgs motivasjon: – Snart tre år som styreleder i en av Norges viktigste organisasjoner har gitt gode muligheter for å både å utforme og følge opp en ny strategi som skal løfte bransjen videre – samtidig som Regnskap Norge utvikler seg som en enda bedre og mer relevant medlemsorganisasjon. Mulighetene og utfordringene regnskapsbransjen står ovenfor fremover mener jeg styrets strategi for den kommende fireårsperioden, gir et godt grunnlag for håndtere. Både å utnytte mulighetene som ligger her og manøvrere blant utfordringene på en måte som jeg mener vil tjene bransjen godt. Det å løfte omdømmet til bransjen, være en god samspiller med og styrke for medlemmene, bidra til å sikre rekrutteringen til bransjen og håndtere verdikjedeutfordringene vi står ovenfor, er blant saker jeg gjerne vil samarbeide med det fremtidige styret og administrasjonen om. Vi skal utnytte mulighetene farten i digitalisering og kunstig intelligens gir oss. Vi skal utfordre og samarbeide med systemleverandørene. Sammen skal vi løfte bransjen videre som den foretrukne samarbeidspartner for både private aktører og offentlige myndigheter.

Mona Kristin Haagensen
(nestleder)
ECIT Services AS, Løten På valg (ny) 1 år - 2024 (2022)
Monas motivasjon: – Aldri har jobben som regnskapsfører vært viktigere og mer spennende enn den er nå. I den digitale hverdag kan regnskapsføreren være tett på til enhver tid og være den høyre hånd som mange ledere i næringslivet trenger. Jeg brenner for at Regnskap Norge skal få synliggjort denne viktige posisjonen, spesielt overfor unge mennesker som skal ta valg som gjelder fremtid og karriere. I tillegg tror jeg det er viktig at Regnskap Norge tilrettelegger for godt samarbeid mellom regnskapsbyrå, da jeg tror det er viktigere at vi jobber sammen for å ta en større del av verdikjeden enn å konkurrere mot hverandre på eksisterende oppdrag. Mona Kristin Haagensen (200x200_gray).png
Styremedlemmer          
Trond Brenden ØkoRåd-Vekstra AS, Hamar På valg 2 år 6 år 2022
Tronds motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet i Regnskap Norge er å bidra til en fremtidsrettet regnskapsbransje, og til at bransjen blir enda mer attraktiv. I dette ligger blant annet det å utvikle bransjen til å være et sted alle ønsker å jobbe og utvikle seg. Vi er kompetansedrevet og vil etter hvert være en bransje som tilbyr alle typer tjenester til sine kunder, også innenfor IT Stikkord er: kvalitet, soliditet og samfunnsengasjement. For meg er Regnskap Norge en katalysator for at medlemmene skal lykkes i endringsprosesser, og en organisasjon som er pådriver for endringer mot besluttende myndigheter.
Stig Vestnes Fokus Regnskap AS, Fosnavåg Ikke på valg 2 år 6 år 2021
Stigs motivasjon: – Å få være med å løfte fram dei ansatte på regnskapskontor som den viktige ressurs dei er for Norges bedrifter. Ivareta tette og gode relasjoner mellom oss som bransje og alle våre kunder – jeg er opptatt av at vi skal være til for kunden og forstå kunden. Alt innenfor rammen av dei nødvendige kvalitetskrav vi i Regnskap Norge står for slik at vi får den respekt og inntjening som vi fortjener.
Andreas Granrud Helset Econpartner AS, Oslo Ikke på valg 2 år 6 år 2021
Andreas' motivasjon: – Jeg stiller til valg som styremedlem for å kunne være med å påvirke organisasjonens og medlemmenes vei fremover. Bransjen står midt i en digitaliseringsprosess, med store muligheter og mange utfordringer. Regnskap Norge bør ha en sentral rolle i denne prosessen.
Linda Brennbakk Hattfjelldal Regnskapskontor AS, Hattfjelldal Ikke på valg 2 år 6 år 2023
Lindas motivasjon: – Med bred erfaring fra bransjen vår kan jeg bidra inn i styret med et brennende engasjement for bransjen, kvalitetsarbeid og kompetansen vi sitter med. Jeg mener at Regnskap Norge har en viktig oppgave opp mot det offentlige for å påvirke beslutninger som tas på vegne av regnskapsbransjen, og også for å få ut informasjon om viktige endringer og nyheter til sine medlemmer. Regnskap Norge er en viktig aktør for å synliggjøre hvor viktig bransjen vår er for næringslivet, sørge for at vi opprettholder et kvalitetsstempel i bransjen og ikke minst bidra til å sikre fremtidig rekruttering av dyktige regnskapsførere. Linda Brennbakk
Erik Østebø Azets Insight AS, Stavanger På valg (ny) 2 år 6 år 2024
Eriks motivasjon: – Min motivasjon for styrevervet i Regnskap Norge er å fremme effektivisering og modernisering i bransjen vår. Noe jeg mener er viktig for å sikre at vi også i fremtiden kan levere attraktive tjenester til våre kunder, og attraktive jobbmuligheter for våre ansatte.
Ny teknologi utfordrer flere av våre tradisjonelle oppgaver, men gir oss samtidig en rekke nye muligheter. Disse mulighetene må vi ta vare på, og her mener jeg det er viktig at Regnskap Norge bidrar med å utfordre myndighetene, slik at tradisjonell lover og regler ikke blir unødvendige hindringer i utnyttelsen av moderne teknologi.
Erik Østebøe
Varamedlemmer          
Veslemøy Ellinggard NorLense AS, Svolvær På valg 1 år   2023
Veslemøys motivasjon: – Jeg brenner for innovasjon, kompetanse og utvikling, og har selv vært gründer av flere virksomheter. Jeg har stort fokus på kundene til medlemmene i Regnskap Norge og ønsker å bidra til at Regnskap Norge utvikler gode verktøy, kurs og hjelpemidler som gjør medlemmene i stand til å være den gode støttespilleren for næringslivet. Slik kan bedriftene få de beste rådene basert på økonomisk innsikt. Veslemøy Elin Ellinggard
Runar Vinjevoll Saga KL AS, Hønefoss På valg 1 år   2022
Runars motivasjon: – Regnskapsbransjen er i stadig endring, og vi står foran viktige valg i årene som kommer. Min motivasjon for styrevervet er å kunne bidra til at Regnskap Norge gjør de riktige prioriteringene slik at organisasjonen jobber fokusert og godt med de sakene som skal bidra til lønnsom vekst i regnskapsbransjen. Ved å lytte til medlemmene og samtidig gjøre de riktige strategiske valgene så vil Regnskap Norge nå målet om å være Norges mest medlemsorienterte bransjeorganisasjon. Runar Vinjevoll
Charlotte Heggland Søvik Økonomihuset AS, Bergen På valg (ny) 1 år   2024
Charlottes motivasjon: – I løpet av de siste 6 årene har jeg utviklet et voldsomt engasjement for regnskapsbransjen. Jeg har en noe utradisjonell tilnærming til faget og drift av regnskapsbyrå, og vil gjerne bidra som en annerledes stemme i de viktige diskusjonene. Regnskap Norge er en veldig viktig organisasjon for en bransje med mange små aktører som har begrenset påvirkningskraft alene. For å holde oss aktuell i fremtiden og sikre lønnsom vekt i årene som kommer må vi ta de riktige valgene og passe på at alle drar i samme retning. Mange gode grep er allerede tatt, og jeg har lyst å bidra til at det gode arbeidet fortsetter i riktig retning. Nils Fossum

Generalforsamlingsvalgte utvalg

Disiplinærutvalget   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Jan Sørbø
(leder)
Riid Advokatfirma AS, Ålesund På valg 1 år - 2021
May-Liz Christensen DMC Regnskap AS, Drammen På valg (ny) 2 år 6 år 2024
Torbjørn Johansen Regnskap og Rådgivning Alta AS, Alta Ikke på valg 2 år 6 år 2023
Kristin Lysaker (varamedlem) Abacus Økonomitjenester AS, Mysen På valg 1 år - 2023
Ole Kristian Nag (pers. varamedlem for leder) HLT Advokatfirma AS, Bergen På valg 1 år - 2017

 

Valgkomiteen   Innstilling Funksj. tid Maks tid Innvalgt
Johan-Thomas Hegdahl (leder) SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, Svolvær På valg (ny) 1 år 6 år 2024
Berit Rongsjord Aider, Rjukan På valg 1 år 6 år 2021
Karl Jakob Enger Abacus Økonomitjenester AS, Mysen På valg 1 år 6 år 2022
Anne Kari Iversen Økonomiservice AS, Lakselv På valg 1 år 6 år 2023

Forslag til andre kandidater

Det er to muligheter dersom det ønskes andre kandidater enn de valgkomiteen innstiller:

  • Forslag til kandidater til styre, disiplinærutvalg og valgkomite som ønskes presentert før den ordinære generalforsamling kan sendes senest 6 uker før denne skal holdes. Fristen i år er 30. april 2024. Forslaget sendes til valgkomiteens leder. Kandidatene vil bli presentert på regnskapnorge.no
  • Det kan fremmes benkeforslag på generalforsamlingen 11. juni 2024

Forslagsfrist til saker på generalforsamlingen er 30. april 2024

Forslag som ønskes fremmet på den ordinære generalforsamling, må senest 6 uker før denne skal holdes være innsendt til foreningens styre.

Eventuelle saker meldes til post@regnskapnorge.no 
Merk eposten med Generalforsamling

Om styret 

Om disiplinærutvalget

Om valgkomiteen

PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen velger styret og godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. Bli med når viktige avgjørelser for Regnskap Norge tas!

Meld deg på