Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å avgi veiledende innstilling til tillitsmannsvalg i styre og utvalg på den ordinære generalforsamling, samt fremme forslag til honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte.

 

Valgkomiteen består av 4 medlemmer. Alle medlemmer, inkludert lederen, velges av generalforsamlingen fortrinnsvis fra flere landsdeler. Funksjonstiden er 1 år. Et medlem kan ikke sitte i valgkomiteen i mer enn 4 år i strekk. 

I funksjonsperioden 2019 - 2020 har valgkomiteen følgende sammensetning:

Leder

  • Jostein Kvendset, Trio Regnskapsservice AS, Trondheim

Øvrige medlemmer

  • Ingun Aalborg Aas, Aas Økonomi Service, Eidsvoll
  • Geir Høydalsvik, Rekneskap Høydalsvik AS, Ørsta
  • Laila Hetland, Tveit Regnskap AS, Haugesund