Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å avgi veiledende innstilling til tillitsmannsvalg i styre og utvalg på den ordinære generalforsamling, samt fremme forslag til honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte.

 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. 2 medlemmer velges av generalforsamlingen, fortrinnsvis fra flere landsdeler, og 1 medlem oppnevnes av styret. Funksjonstiden er 1 år. Et medlem kan ikke sitte i valgkomiteen i mer enn 4 år i strekk. Valgkomiteen oppnevner selv sin leder.

I funksjonsperioden 2017 - 2018 har valgkomiteen følgende sammensetning:

Leder

  • Ole Johan Bueklev, ViewLedger AS, Søgne

Øvrige medlemmer

  • May-Britt Westreng, WePe Regnskap AS, Bjørkelangen
  • Jostein Kvendset, Trio Regnskapsservice AS, Trondheim
  • Ingun Aalborg Aas, Aas Økonomi Service, Eidsvoll