Styret

Styret består av syv medlemmer og har det overordnede ansvar for forvaltning og utvikling av virksomhetene Regnskap Norge og Regnskap Norge AS.

Foreningens styre velges av Generalforsamlingen, som har sitt ordinære møte i juni hvert år. Leder og nestleder velges for ett år av gangen, mens de resterende styremedlemmene velges for to år. Alle utvalgene bortsett fra valgkomiteen og disiplinærutvalget, velges av styret.

På bildet fra venstre: Cedric Gormond, Anne Kari Iversen, Bjørn Steinar Hillerøy Økland, Berit Taraldsen Benum, Peer Veiby og Thea Caroline Korslund (Martha Borøy var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Leder
Peer Veiby, Veiby Økonomi AS, Hønefoss
Nestleder
Cedric Gormond, Vangdal Regnskap AS, Bergen
Øvrige medlemmer
  • Bjørn Steinar Økland, Azets Allianse AS, Sandnes
  • Martha Borøy, Regnskaps Compagniet, Kristiansand
  • Thea Korslund, Adacc Regnskap AS, Oslo
  • Anne Kari Iversen, Økonomiservice AS, Lakselv
  • Berit Taraldsen Benum, KL Regnskap Taraldsen AS, Steinkjer
Varamedlemmer
  • Stig Vestnes, Fokus Regnskap AS, Fosnavåg
  • Tine Solenby, Sparebank 1 Økonomihuset AS, Hønefoss 
  • Andreas Granrud Helset, Econpartner AS, Oslo

Ansattes representanter i Regnskap Norge AS

  • Knut Høylie, ansattes representant
  • Sandra Mellem Enoksen, observatør til styret