Styret

Styret består av syv medlemmer og har det overordnede ansvar for forvaltning og utvikling av virksomhetene Regnskap Norge og Regnskap Norge AS.

Foreningens styre velges av Generalforsamlingen, som har sitt ordinære møte i juni hvert år. Leder og nestleder velges for ett år av gangen, mens de resterende styremedlemmene velges for to år. Alle utvalgene bortsett fra valgkomiteen, disiplinær- og appellutvalget, velges av styret.

Leder
Tony S. Olsen, Regnskapsservice AS, Larvik
Nestleder
Cedric Gormond, Vangdal Regnskap AS, Bergen
Øvrige medlemmer
  • Eivind Areklett Norebø, Bookkeeper AS, Bergen
  • May-Lisbeth Norum, BDO AS, Trondheim
  • Bjørn Steinar Økland, Azets Allianse AS, Sandnes
  • Martha Borøy, Regnskaps Compagniet, Kristiansand
  • Thea Korslund, Adacc Regnskap AS, Oslo
  • Per Ole Hegdahl, ansattes representant i Regnskap Norge AS
Varamedlemmer
  • Jone Tveit, Tveit Regnskap AS, Skjold
  • Tine Solenby, Sparebank 1 Økonomihuset, Hønefoss 
  • Trude Tvedt, Økonova Lab AS, Oslo