Kvalitetskontrollutvalget

Regnskap Norge gjennomfører kvalitetskontroll med alle medlemmer som har oppdragsansvar minimum hvert syvende år. Kvalitetskontrollen til Regnskap Norge sikrer at du som medlem holder et høyt nok nivå som igjen sikrer kvalitetsarbeid ut til dine kunder. Det er derfor et kvalitetsstempel at «Din Regnskapsfører» er medlem av Regnskap Norge.

Kvalitetskontrollutvalget utnevnes hvert år av styret i Regnskap Norge, og har i henhold til reglement ansvaret for forberedelse og gjennomføring av foreningens kvalitetskontroll.

Utvalget består i perioden 2020–2021 av:

Leder

  • Astrid M. Dugstad Tveter, seksjonssjef i Skattedirektoratet
Øvrige medlemmer
  • Per Hasselgård, Azets Insight AS, Fredrikstad
  • May-Britt Westreng, WePe Regnskap AS, Bjørkelangen
  • Ole Johan Bueklev, ViewLedger, Søgne 
  • Sayed Zahir Nasir, BDO, Hamar

Les mer om kontrollordningen i Regnskap Norge.   

Kvalitetskontrollutvalgets årsrapport:

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014