Kvalitetskontrollutvalget

Regnskap Norge gjennomfører kvalitetskontroll med alle medlemmer som har oppdragsansvar minimum hvert syvende år.Kvalitetskontrollen til Regnskap Norge sikrer at du som medlem holder et høyt nok nivå som igjen sikrerkvalitetsarbeid ut til dine kunder. Det er derfor et kvalitetsstempel at «Din Regnskapsfører» er medlem av Regnskap Norge.

Kvalitetskontrollutvalget utnevnes hvert år av styret i Regnskap Norge, og har i henhold til reglement ansvaret for forberedelse og gjennomføring av foreningens kvalitetskontroll.

Utvalget består i perioden 2015-2016 av:

Leder

  • Astrid M. Dugstad Tveter, seksjonssjef Skattedirektoratet
Øvrige medlemmer
  • Ellen Egenæs, Tandem Regnskap AS, Høvik
  • Terje Melhus, Visma Services Norge AS, Egersund
  • Erik Hauge, Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS, Hamar
  • Erling Vestgård, Adwice Vest-lofoten AS, Leknes

Les mer om kontrollordningen i Regnskap Norge.   

Kvalitetskontrollutvalgets årsrapport:

2015 2014 2013 2012 2011