Bransjestandardutvalget

God regnskapsføringsskikk er en rettslig standard, jf. regnskapsførerloven § 2 annet ledd. Standarden for god regnskapsføringsskikk utarbeides av et bransjestandardutvalg sammensatt av representanter for Regnskap Norge (RN), Økonomiforbundet (ØF) og DnR.

Hver organisasjon stiller med to medlemmer. Regnskap Norge har leder og sekretariatet.

Bransjestandardutvalget har som mandat å gi innhold til begrepet, gjennom utvikling av standarder for god regnskapsføringsskikk (GRFS).

Leder (RN)

  • Jorunn Grannes, Overhalla Betongbygg

Øvrige medlemmer

  • Karine Olsen, Siffer Økonomi AS (RN)
  • Magne Stubberud, Lier Regnskap AS (ØF)
  • Torbjørg Kylland (ØF)
  • Jeanette Heyerdahl, AS Revisjon & Skatterådgivning (DnR)
  • Joselyn Knevelsrud, BDO AS (DnR)

Sekretariat

  • Regnskap Norge v/ Knut Høylie

Observatør

  • Signe Haakanes, DnR