Bransjestandardutvalget

God regnskapsføringsskikk er en rettslig standard, jf. regnskapsførerloven § 2 annet ledd. Standarden for god regnskapsføringsskikk utarbeides av et bransjestandardutvalg sammensatt av representanter for Regnskap Norge (RN), Økonomiforbundet (ØF) og DnR.

Hver organisasjon stiller med to medlemmer. Regnskap Norge har leder og sekretariatet.

Bransjestandardutvalget har som mandat å gi innhold til begrepet, gjennom utvikling av standarder for god regnskapsføringsskikk (GRFS).

Leder (RN)

  • Jorunn Grannes, Soldi Regnskap AS tom. juli 2022, nå Overhalla Betongbygg

Øvrige medlemmer

  • Karine Olsen, Siffer Økonomi AS (RN)
  • Jon Baggetorp, Spydeberg Regnskapslag (ØF)
  • Torbjørg Kylland, Follo Regnskap SA (ØF)
  • Jeanette Heyerdahl, AS Revisjon & Skatterådgivning (DnR)
  • Joselyn Knevelsrud, BDO AS (DnR)

Sekretariat

  • Regnskap Norge v/ Hanne Opsahl

Observatør

  • Harald Brandsås, DnR