Bransjestandardutvalget

God regnskapsføringsskikk er en rettslig standard, jf. regnskapsførerloven § 2 annet ledd. Standarder om god regnskapsføringsskikk utarbeides av et bransjestandardutvalg sammensatt av representanter for Regnskap Norge, Økonomiforbundet og DnR.

Bransjestandardutvalget har som mandat å gi innhold til begrepet, gjennom utvikling av skriftlige standarder for god regnskapsføringsskikk (GRFS).

Leder

  • Jorunn Grannes, Soldi Regnskap AS

Øvrige medlemmer

  • Karine Olsen, Siffer Økonomi AS
  • Jon Baggetorp, Spydeberg Regnskapslag
  • Torbjørg Kylland, Follo Regnskap SA
  • Jeanette Heyerdahl, AS Revisjon & Skatterådgivning
  • Joselyn Knevelsrud, BDO AS

Sekretariat

  • Regnskap Norge

Observatør

  • Harald Brandsås, DnR