Bransjestandardutvalget

God regnskapsføringsskikk er en rettslig standard (regnskapsførerloven § 5-4 annet ledd), som gis innhold gjennom en egen bransjestandard fastsatt av  Regnskap Norge (RN), Økonomiforbundet (ØF) og revisorforeningen (DnR).

Utviklingen av standarden for god regnskapsføringsskikk skjer i bransjestandardutvalget, hvor hver av foreningene stiller med to medlemmer. Regnskap Norge har leder og sekretariatet. 

Leder (RN)

  • Karine Olsen, Siffer Økonomi AS

Øvrige medlemmer

  • Torstein Heggen, Amesto AccountHouse AS (RN)
  • Magne Stubberud, Lier Regnskap AS (ØF)
  • Torbjørg Kylland (ØF)
  • Jeanette Heyerdahl, AS Revisjon & Skatterådgivning (DnR)
  • Joselyn Knevelsrud, BDO AS (DnR)

Sekretariat

  • Regnskap Norge v/ Knut Høylie

Observatør

  • Signe Haakanes, DnR