Fagutvalget

Fagutvalget har som mandat å arbeide med faglige spørsmål overfor lovgivende myndigheter mv og andre saker av betydning for bransjens og næringslivets rammevilkår.

Utvalget skal også støtte opp om Regnskap Norges representanter i offentlige utvalg og stå som et kontaktledd mellom disse og foreningens styrende organer.

Fagutvalget oppnevnes av styret i Regnskap Norge, og skal bestå av minst tre medlemmer som oppnevnes med en funksjonstid på 1 år. I tillegg utpeker styret ett styremedlem som medlem av utvalget med annet styremedlem som vararepresentant.

I arbeidet skal utvalget blant annet:

  • Behandle saker som offentlige myndigheter eller andre sender til uttalelse (høringssaker) og som vedrører bransjen/regnskapsfaget og relevant næringslovgivning for øvrig.
  • Være diskusjonspartner og rådgivende organ for administrasjonen i saker som bringes inn på eget initiativ. Utvalget kan også selv være aktiv og bringe inn fagsaker til diskusjon for eventuell videre oppfølging mot myndigheter o.l.
  • Holde seg orientert om aktuelle saker i de offentlige utvalg som foreningen er representert, og fungere som en ressursgruppe for disse representanter.

Sammensetning 
Utvalget har for tiden denne sammensetningen (funksjonsperioden 2023-2024):

Leder

  • Peer Veiby, Veiby Økonomi AS, Hønefoss 

Øvrige medlemmer

  • Karl-Asbjørn Kjennerud, Sparebank 1 Økonomihuset AS, Hønefoss
  • Sveinung Mo, Kantall AS, Lillehammer
  • Geir Høydalsvik, Reknehuset AS, Ørsta
  • Hanne Steenhoff, Azets Insight AS, Son 
  • Mona Kristin Haagensen, Ecit Services AS, Løten (styrets representant)

Vara for styrets representant: Stig Vestnes, Fokus Regnskap AS, Fosnavåg 

Sekretær

  • Hanne Opsahl, leder for avdeling Næringspolitikk i Regnskap Norge