Bli tillitsvalgt

Vi er stadig på utkikk etter medlemmer som vil gjøre en innsats for sin bransje ved å påta seg verv i regi av foreningen. Du kan være tillitsvalgt i styre eller et av våre utvalg, og vil da fylle en viktig funksjon for foreningen og din egen bransje.

Du møter mange dyktige bransjekollegaer og utvider ditt nettverk. Samtidig styrker du din innsikt og kompetanse på mange områder. Som tillitsvalgt blir du en viktig ressurs i påvirknings- og utviklingsarbeidet for foreningen. Her kan du sette dagsorden for saker du brenner for.

Regnskap Norge er en medlemsstyrt organisasjon med mange tillitsvalgte. Foreningens styre og utvalg spiller en viktig rolle i å sørge for kvalitet og gode standarder, tale medlemmenes interesser og sikre gode rammevilkår for bransjen. De arbeider aktivt for at regnskapsbransjen etterlever sitt samfunnsansvar og følger lovpålagte krav.

Er du selv interessert eller kan anbefale noen andre bransjekollegaer til et verv i foreningen, kan du melde din interesse ved å benytte utlagt skjema.

Tusen takk for dine innspill!

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen