Bli tillitsvalgt

Vi er stadig på utkikk etter medlemmer som vil gjøre en innsats for bransjen ved å påta seg verv i regi av foreningen. Du kan være tillitsvalgt i styret eller et av våre utvalg, og vil da fylle en viktig funksjon for bransjen og foreningen.

Du møter mange dyktige bransjekollegaer og utvider nettverket. Samtidig øker du kompetansen på mange områder.

Som tillitsvalgt blir du en viktig ressurs i påvirknings- og utviklingsarbeidet for foreningen. Her kan du sette dagsorden for saker du brenner for!

Regnskap Norge er en medlemsstyrt organisasjon med mange tillitsvalgte. Foreningens styre og utvalg spiller en viktig rolle i å sørge for kvalitet og gode standarder, tale medlemmenes interesser og sikre gode rammevilkår for bransjen. De arbeider aktivt for at regnskapsbransjen etterlever sitt samfunnsansvar og følger lovpålagte krav.

Er du selv interessert eller kan anbefale bransjekollegaer til et verv i foreningen, kan du melde din interesse i skjemaet på høyre side.

For styreverv er det ønskelig med erfaring fra styrearbeid. 

Tusen takk for dine innspill!

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen