Har du riktig forsikringsdekning?

Dette er et utdrag fra en artikkel i Medlemsnytt 3/2016, skrevet av Trygs advokat om valg av riktig forsikringssum for profesjonsansvarsforsikringen. Artikkelen er fortsatt tjenlig med ny forsikringsleverandør.

Hvis uhellet først er ute er det avgjørende å ha riktig forsikringsdekning med riktig forsikringssum. De fleste medlemmer i Regnskap Norge har en forsikringsdekning på inntil kr 1 mill. Dette kan for mindre kontorer være en helt riktig dekning, sett hen til at det heller ikke har vært mange store skadeutbetalinger i Trygs periode* som har oversteget dette beløpet.

Det er imidlertid ikke til å underslå at enkelte regnskapskontor har flere skader i løpet av ett forsikringsår, noe som tilsier at det for disse kan være lurt å øke sin forsikringssum til kr 2 mill, mens det for andre igjen kan være naturlig og påkrevet å ha en forsikringssum på kr 5 mill. Dette beror på en konkret vurdering av virksomhetens omfang, type oppdrag og skadepotensiale.

Dersom ens rådgivning beveger seg ut over den tradisjonelle regnskapsvirksomheten, opererer man i et område med strengt profesjonsansvar. Det kan være verdt å merke seg at både advokater og revisorer som driver slik rådgivning har en lovpålagt minimumsforsikring på kr 5 mill.

Vårt råd er derfor at enkelte regnskapskontor tar en gjennomgang av denne problematikken, og eventuelt vurderer behov for endret forsikringssum. 

 

*Tryg tok over den kollektive avtalen på profesjonsansvar- og kriminalitetsforsikring for Regnskap Norges-medlemmer 1. januar 2015. Gjensidige tok over avtalen i 2021.