Dette sier brukerne

Nesten 2000 bedrifter har abonnement på KS Komplett, og tilbakemeldinger fra brukerne er gode.

Dette sier brukerne av KS Komplett:

«Jeg bruker PowerOffice WIN og benytter avstemmingsskjemaene og oppdragsavtalen med vedlegg fra KS Komplett.»

«KS Komplett er et bra verktøy, spesielt for oss som jobber i små bedrifter. Vi kan gå gjennom alt man skal gjøre ut i fra hvilke plikter vi har i regelverket.»

«KS Komplett synes som en standard i bransjen.»

«Jeg har vært i bransjen i 36 år og synes avstemmingsskjemaene i KS Komplett er gode.»

«Det er suverent for små kontor å kunne bruke KS Komplett.»

«KS Komplett er et fint verktøy med en god pris i forhold til andre løsninger som finnes i bransjen.»