KS Komplett i eksterne fagsystem

Maler fra KS Komplett integrert i eksterne fagsystem.

Grunnet en større teknisk oppgradering av plattformen til KS Komplett, har Regnskap Norge sett seg nødt til å foreløpig slå av integrasjonen KS Komplett har med Visma Byrå. Dette skjedde 1. mars 2022. Den nye løsningen vil dessverre ikke støtte integrasjonen med Visma Byrå før en ny integrasjonsløsning lanseres. Vi har ikke tidfestet arbeidet med en slik ny løsning.

For deg som er registrert som bruker av KS Komplett via Visma Byrå, betyr dette at du fremover logger deg inn på www.kskomplett.no for å benytte deg av veiledere i KS Komplett. Dokumentasjonen som skapes, henter du i fra «Genererte dokumenter» på kunden og kan laste ned dokumentene til din arkivløsning.

Har du spørsmål knyttet til integrasjonen mellom KS Komplett og Visma Byrå, kan du kontakte Regnskap Norge på medlemssenter@regnskapnorge.no.

Integrasjoner

 
PowerOffice og Visma Finale har lagt inn avstemmingsskjemaene fra KS Komplett i sine system, og du har direkte tilgang til avstemmingsmalene derfra.  
 
Har du abonnement til KS Komplett trenger du kun å logge deg inn i ditt regnskapssystem for å benytte deg av malene i KS Komplett. 

Bestill KS Komplett

Ta kontakt med Medlemssenteret, medlemssenter@regnskapnorge.no eller 23356900, dersom du har spørsmål om KS Komplett.

Bestill abonnement på KS Komplett