Priser og bestilling

RN Kundesjekk er tilpasset hver enkelt regnskapsbedrift/avdeling. Vi anbefaler store bedrifter eget abonnement pr. avdelingskontor. Ta kontakt for bestilling dersom dere er flere enn 40 brukere.

Fordeler med RN Kundesjekk:

  • Ingen etableringskostnad
  • En månedspris opp til 40 brukere
  • Utviklet av Regnskap Norge for regnskapsbransjen
  • Mal for egenerklæringskjema tilpasset regnskapsbedrifter
  • Digital signering er inkludert i RN Kundesjekk
  • Oppslag av flere kunder i et søk - last ned firmaattest
  • Arkiv for alle oppslag

Julekampanje:
Bestill i dag og få gratis abonnement ut 2022. Oppslag fakturers som normalt og er ikke gratis ut året. Kampanjen slutter 23.12.22

Beskrivelse Pris etablering NOK Pris pr. måned NOK Pris pr. stk NOK
Abonnement RN kundesjekk.no pr bedrift Kr. 0,- 1500,- (1350,- for medlemmer) -
KAR, oppslag på kontonummer   299,- 3,00,-
Oppslag personsøk, inkl. PDF-kopi signert BankID     40,00,-
Oppslag bedriftssøk, inkl. PDF-kopi signert BankID     50,00,-
Identifisering person med BankID, inkludert PDF-kopi     10,00,-
Autentisering med BankID     2,00,-
Pris SMS, norske mobilnummer     0,80,-
Pris SMS, utenlandske mobilnummer     1,00,-
Pris signering med BankID, pr signatur     12,00,-

 

Bestill RN Kundesjekk

Bestill RN Kundesjekk i dag og spar bedriften for tid og penger knyttet til kundekontroll!

Ta kontakt med Torgeir Sundgot dersom du har noen spørsmål om produktet: torgeir.sundgot@regnskapnorge.no,
tel: 405 47 770

Bestill her