Spørsmål om RN Kundesjekk?

Her har vi samlet de spørsmålene vi får oftest rundt produktet RN Kundesjekk. Regnskap Norge leverer dette verktøyet i samarbeid med BankID.

Bestill RN Kundesjekk

Bestill RN Kundesjekk i dag og spar bedriften for tid og penger knyttet til kundekontroll!

Ta kontakt med Audun Tenden dersom du har noen spørsmål om produktet eller ønsker en demo: kundesjekk@regnskapnorge.no,
tlf: 48 26 36 39

BESTILL RN KUNDESJEKK
 • Dine klareringslister er for gamle og må oppdateres:

  1. Åpne innstillinger og gå til Klareringsbehandling.
  2. Her vil du se Automatiske Adobe Approved Trust List (AATL)-oppdateringer og Automatiske European Union Trusted Lists (EUTL)-oppdateringer.
  3. Klikk på knappene kalt Oppdater nå for å oppdatere listene.
  4. Lukk og åpne Adobe Reader på nytt for å ta i bruk de nye listene."

 • Nå kan alle kunder i få tilgang til data fra Folkeregisteret (FREG) når man gjør oppslag på personer. Dette koster ingenting ekstra. Det er en søkeprosess via Altinn for å få tilgang som beskrives via link under. Beskrivelsen er laget av BankID, og tar for seg alle steg i detalj. Når man har vært igjennom hele prosessen vil alle oppslag og PDF-rapporter får informasjonen fra FREG automatisk.


  Dette er noe av infoen fra FREG:

  • Fødested
  • Oversikt alle statsborgerskap
  • Folkeregistrert adresse
  • Tidligere Folkeregistrert adresse
  • Kjønn


  Veiledning for tilgang til folkeregisteret


  Dagen etter alle stegene er fullført vil automatisk hente data fra folkeregisteret.

 • Tidligere var BankID en del av Vipps, og delegeringen gikk til Vipps AS. FREG tilgang må nå delegeres til BankID BankAxept AS.


  For å oppdatere delegeringen følg denne veiledningen hos BankID.

 • Ta kontakt på support@kundesjekk.no dersom du trenger hjelp eller har spørsmål.

 • § 2f i Hvitvaskingsloven: politisk eksponert person: person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv [..]

  Expired dato viser datoen for når en person avsluttet den stilling/verv som medførte at personen ble definert som en PEP. Et treff med expired dato kalles en «historisk PEP». Dersom personen, som er en PEP, fortsatt innehar sin stilling vil det ikke finnes en Expired dato.

  Veileder fra Finanstilsynet, og utbredt praksis, er at man skal kjøre forsterket kundekontroll i minst 12 mnd etter «expired» dato, men at man etter en risikobasert vurdering kan måtte kjøre forsterket kundekontroll også lenger enn 12 mnd.

  Fordi det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å ha forsterket kundekontroll i mer enn 12 mnd, vil en historisk PEP ligge tilgjengelig i PEP listen i lang tid (max 20 år).

 • Normalt skal ikke dette ta mer enn 7 dager. Dessverre opplever vi i noen tilfeller at det tar lenger tid, avhengig av hvilken bank du er tilknyttet.

 • I vår rutine har vi lagt til grunn årlig oppdatering av kundeopplysninger og vurdering av risiko. For kunder som er klassifisert med høy risiko, må det vurderes om det er behov for hyppigere oppfølging.

  Hvis det oppstår tvil om tidligere innhentede opplysninger er korrekte, må forholdet følges opp. Dette gjelder også risikovurderingen. Det samme gjelder når det har skjedd endringer hos kunden, f eks i hvem som er eiere eller bytte av bransje (produkter/tjenester).

  Egenerklæringen må ikke innhentes hvert år. Dette vurderes ut fra behov. Er eierforholdene uoversiktlige, kan det være nyttig å be om egenerklæring ved konkrete endringer eller på jevnlig basis. Det samme gjelder når det kan være aktuelt at noen involverte er å anse som PEP. For kunder med høy risiko, kan det også vurderes å innhente egenerklæring hyppigere enn for kunder med normal eller lav risiko.

 • Dette kan kun Kundesjekk gjøre. Send en mail til support@kundesjekk.no.

 • Under bedriftsprofilen har man “legg til bruker” hvor man kan invitere flere brukere.

 • Det røde øyet til høyre på linjen i arkivet skjuler, men sletter ikke, visningen.

 • Du beholder historikken ved flytting av avtalen til annen leverandør.