Opptak av webinar om RN Kundesjekk

Her ser du opptak av webinaret som ble holdt 20. oktober kl. 10.00 - 11.00

Er du rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven?

Det er mange høye skuldre i rapporteringspliktige selskaper. Ikke bare sjekker man nye kunder, men de kundene man allerede har skal legitimeres på ny og kontrolleres løpende.
Vi hjelper deg med kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter. RN Kundesjekk gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll.

RN Kundesjekk:

• hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket.
• vil gjøre kundekontroll og risikovurdering enklere og raskere.
• er tilpasset vår bransje.
• gir tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll

På webinaret gikk vi igjennom hvordan dette kan brukes i den praktiske hverdagen

Tema:

  • Hvorfor Regnskap Norge og RN Kundesjekk?
  • Vi viser hvordan du kan bruke RN Kundesjekk med praktiske eksempler fra din hverdag!