Opptak av webinar om RN Kundesjekk

Her ser du opptak fra tidligere webinar

I hvitvaskingsloven kreves det at alle rapporteringspliktige skal foreta risikobasert kundetiltak. Dette betyr blant annet at kundens identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer skal identifiseres, og i tillegg skal det tas stilling til kundens risikoprofil. Dette skal vurderes løpende så lenge oppdraget varer.

Webinar 23. august 2023

Regnskap Norge sin Torgeir Sundgot og Finn Espen Gundersen i BankID tar en praktisk gjennomgang på RN Kundesjekk.

Innhold i webinaret:

⭐ Hvorfor ta i bruk RN Kundesjekk
⭐ Tips og triks
⭐ Nye funksjoner
⭐ Nye priser

Se webinaret her

 

Webinar 2. november 2022

På webinaret presenterte Jan Bjerved fra BankID viktige områder og funksjonalitet. Han gikk også igjennom hva vi kan forvente i fremtiden og utvikling av BankID.

Webinaret tok også for seg hvordan RN Kundesjekk fungerer og hvilke muligheter som finnes i løsningen. I tillegg gikk vi igjennom ny funkasjonealitet og kommende nyheter.

AGENDA:
- BankID - fokus i tiden fremover og modernisering av BankID v/ Jan Bjerved, BankID BankAxept

- RN Kundesjekk demo av løsningen, v/ Torgeir Sundgot, Regnskap Norge

- Nyheter og muligheter i RN Kundesjekk v/ Finn Espen Gundersen, BankID BankAxept

Er du rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven?

Vi hjelper deg med kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter. RN Kundesjekk gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll.

RN Kundesjekk:

• hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket.
• vil gjøre kundekontroll og risikovurdering enklere og raskere.
• er tilpasset vår bransje.
• gir tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll

Kundekontroll - raskere, enklere og bedre

Få fullverdig dokumentasjon på søk og risikovurderinger fra ett og samme system. Både Privat og Bedriftssøk gjøres enkelt med kun noen tastetrykk.

Les mer om RN Kundesjekk