Foreslår ti tiltak for enklere moms

Moms er et problemområde for alle virksomheter, men ikke alle besparelser fra enklere regler kan beregnes i penger. Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge håper likevel at næringsministeren vil ta tak i de ti forenklingsforslagene som de har meldt inn sammen med NHO og Revisorforeningen.

Del
Regnskap Norge, Revisorforeningen og NHO har samlet ti forslag til forenklinger i momsreglene som vil gjøre tilværelsen enklere for småbedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Regnskap Norge finner det viktig og riktig at regjeringen har satt et mål om å lansere forenklingstiltak som kan spare næringslivet for 11 milliarder kroner, og vi har derfor lansert en rekke forslag til å hjelpe dem i mål med det, sier adm. direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge

– Men ikke alt kan måles i penger. Momsreglene er et eksempel på et område hvor kompleksiteten er enorm og feiltrinn kan bli dyre, og likevel er det nær umulig å beregne i kroner og øre hvor store besparelser enklere regler kan gi, sier han videre.

Barnehager og skoleverket rammes

Regnskap Norge, Revisorforeningen og NHO har samlet ti forslag til forenklinger i momsreglene som vil gjøre tilværelsen enklere for småbedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner. Som et eksempel trekker Revisorforeningens leder frem momskompensasjonen som skoler og barnehager har rett på, og som er en veldig viktig ordning for mange.

– Det er en utfordring at små virksomheter må sende inn krav annenhver måned, og at disse må attesteres av revisor hver gang. Generelt er det liten tvil om at uavhengig revisorgjennomgang er viktig for å sikre riktig avgiftskompensasjon. Samtidig må vi avveie kostnad mot nytte. For de minste aktørene mener vi det må være tilstrekkelig at revisor attesterer en gang årlig, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Forslaget er derfor å forenkle reglene for virksomheter med momskompensasjon under 500 000 kroner årlig: Slike aktører bør slippe å levere revisorattest for sine momskrav mer enn én gang i året, men fortsette å innrapportere momskrav seks ganger årlig.

– Det er vanskelig å beregne den samlede, samfunnsmessige effekten av en slik endring, men det er like fullt et eksempel på en forenkling som både vil hjelpe mindre selskaper og redusere kostnader, sier Kvalevåg.

Forskjellsbehandling forvirrer

Et annet forslag tar for seg hvordan regelverkene for skatt og moms på flere områder har ulike ordninger og dokumentasjonskrav for samme forhold. For eksempel er det innført en sjablonregel for å fastsette den skattemessige fordelen ved privat bruk av mobiltelefon, mens det gjelder andre regler for momsfradrag på det samme. Likeledes opererer skatte- og momsreglene med forskjellige beløpsgrenser for gaver og utdeling i reklameøyemed. Dette finner viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO unødvendig:

– Slike forskjeller skaper mye ekstraarbeid for de næringsdrivende. Momsregelverket kan være komplisert. Å forenkle regelverket gjør det lettere å forholde seg til for de som bruker det. Det gjør igjen at samfunnet sparer tid og ressurser, sier Hauglie.