Lønn & HR

Her finner du relevante artikler, kurs og lenker for fagområdet. Om du savner noe setter vi pris på innspill! Har du spørsmål til fagsupport kan du sende dem inn via fagsupport-skjemaet.

Ofte stilte spørsmål innen lønn og HR

  • Vi får relativt ofte spørsmål om skattemessig behandling av kostnader til for eksempel smartklokker. Ofte er det spørsmål om skattemessig fradrag ved kjøp for selvstendige næringsdrivende, men også spørsmål om skatteplikt når dette kjøpes av arbeidsgiver. 

    Som hovedregel må kostnaden anses som lønn for arbeidstaker dersom det er denne som skal ha eiendomsretten til smartklokka. Dersom et tjenstlig behov for smartklokken kan dokumenteres, vil denne kunne bli dekket av arbeidsgiver. Dette er også tilfelle dersom arbeidsgiver kjøper en mobiltelefon til den ansatte, som den ansatte skal eie. Det normale er at eiendomsretten ligger hos arbeidsgiver, men at kostnader som knytter seg til abonnement med videre dekkes av arbeidsgiver.  

    Når det gjelder smartklokker, er det et spørsmål om det faktisk er tjenstlig behov for denne. Dersom hovedformålet er å dekke et privat behov for arbeidstaker, vil klokka som sådan anses å være en privatutgift skattemessig. Da vil også et utlån til arbeidstaker utløse skatteplikt. Er det meningen at arbeidstaker skal kunne bruke/låne klokka i hele dennes økonomiske levetid, anses utlånet som en overdragelse av eiendomsretten og markedsverdien på klokka skal rapporteres som lønn.