Rapporterer du pensjonsleverandør riktig?

Flere virksomheter oppgir feil organisasjonsnummer på sin pensjonsleverandør. Dette gjør at pensjonsselskapene ikke får «hentet» og oppdatert sine pensjonsavtaler med korrekt informasjon fra a-meldingen.

Del
Hvordan rapportere pensjonsleverandør riktig i a-meldingen. Det får du svar på her! Foto: Getty Images

Skatteetaten minner bedrifter med OTP-ordning om å oppgi riktig organisasjonsnummer for pensjonsleverandør i a-meldingen.

Det er organisasjonsnummer til pensjonsleverandør som arbeidsgiver har tegnet avtale med som skal oppgis.

Det er mulig å oppgi flere pensjonsleverandører dersom arbeidsgiver har OTP-avtaler med flere avtaleparter.

Merk at organisasjonsnummeret må oppgis hver måned fra og med den måneden pensjonsavtalen trer i kraft til og med den måneden den opphører.

Husk å oppdatere ved endring i pensjonsleverandør

Arbeidsgiver som endrer pensjonsleverandør, må også huske å endre organisasjonsnummer i a-meldingen.