Folketrygdens grunnbeløp G økes til kr. 124 028 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2024. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2024 blir dermed kr 122 225

Del

Grunnbeløpet var tidligere kr 118 620. Endringen utgjør en økning på kr 5 408 som tilsvarer 4,56%.  

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner og trygdeytelser fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser. I skattereglene er noen skattefrie beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden. 

Nytt grunnbeløp ble formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 24. mai 2024.  

For mer informasjon se pressemelding av 23. mai fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.