Skatteregler for ansatte på hjemmekontor

Arbeidsgivers dekning av utgifter til lokaler, utstyr og servering for ansatte på hjemmekontor er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

(Artikkelen ble oppdatert 21. januar 2021.)

Skattedirektoratet innleder prinsipputtalelsen fra 18. november 2020 med at en del bedrifter vurderer å gjøre hjemmekontorhverdagen til et alternativ også utenfor den ekstraordinære koronasituasjonen. Med bakgrunn i dette har Skattedirektoratet samlet opp en del informasjon som skal svare ut de vanligste skattespørsmålene om hjemmekontor for arbeidsgiver og ansatte.

I uttalelsen tar Skattedirektoratet for seg disse temaene:

Nedenfor har vi trukket ut noe av det vi oppfatter som det mest nyhetsrelatert.

Servering på digitale samlinger er skattefrie

Hvis arbeidsgiver dekker utgifter til servering av mat og drikke på hjemmekontor, kan dette være skattefritt dersom bevertningen skjer i forbindelse med et skattefritt velferdstiltak. En av forutsetningene for at det kan regnes som velferdstiltak i skattemessige forstand, er at tiltaket har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den, oftest i form av fellesarrangement.

Uttalelsen slår fast at hensynet til trivsel og samhold er ivaretatt også i de tilfeller man er sammen med kollegaer digitalt på f.eks. Skype eller Teams.

Vær oppmerksom på at det er flere vilkår for at velferdstiltak i arbeidsforhold er skattefrie. Det er krav til at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften må være omfattet. I tillegg må tiltaket være rimelig. Dette innebærer at verdien av det enkelte velferdstiltak ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet. I tillegg må verdien av alle velferdstiltak i løpet sett under ett være av mindre økonomisk verdi.

Av praktiske årsaker kan refusjoner likestilles med naturalytelser når arbeidsgiver skal dekke utgifter til mat og drikke i slike sammenhenger.

Utgifter til måltider

Utgifter til måltider på hjemmekontor er en privatutgift. Dette medfører at ansatte ikke kan få skattefri dekning av kostnader til lunsj eller overtidsmat når man jobber på hjemmekontor. Uttalelsen slår fast at reglene om arbeidsgivers skattefrie subsidiering av kantine på arbeidsplassen ikke kan anvendes når arbeidstaker arbeider fra hjemmekontor.

Les mer om mat på hjemmekontoret.

Skattefrie gaver i arbeidsforhold

Skattedirektoratet minner om reglene for skattefrie gaver i arbeidsforhold, og at arbeidsgivers dekning av f.eks. utstyr, internett og telefon på hjemmekontoret kan gis som skattefrie gaver. Den generelle gaveregelen på 5 000 kroner per år uten krav til at det foreligger spesiell anledning, antas å være mest relevant å bruke. Overstiger verdien av gaven det skattefrie beløpet på 5 000 kroner, skattlegges det overskytende. Vilkåret om at denne typen gaver må gis som en generell ordning i bedriften er opphevet fra 1. januar 2021.

I tillegg kan arbeidsgiver benytte seg av skattefrie beløp på 4 000 / 8 000 per år for gaver knyttet til spesielle anledninger, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Les mer om utlån av utstyr og utstyr som gis bort til den ansatte.

Hjemmekontoret blir fast arbeidssted

I sin uttalelse tar Skattedirektoratet opp de skattemessige konsekvensene knyttet til at hjemmekontoret nå blir det faste arbeidsstedet i skattemessig sammenheng for mange arbeidstakere. Dette innebærer at reise mellom hjemmekontoret og det ellers faste arbeidsstedet er en yrkesreise, som kan dekkes skattefritt i sin helhet. Det samme gjelder reise mellom hjemmekontoret og annet ikke-fast arbeidssted.

Les mer om reiser ut fra hjemmekontoret.