Slik blir firmaturen skattefri

Nå kan også reiser med mer enn 2 overnattinger være fritatt skatt.

Del
Tidligere var hele firmaturen skattepliktig som lønn dersom varigheten var mer enn 2 overnattinger. Foto: Getty Images

Det å kunne reise på en tur sammen med kollegaer er et velferdsgode de aller fleste setter pris på. Slike turer kan være skattefrie for den ansatte og fradragsberettiget for arbeidsgiver.  

Dette skal til for at firmaturen er fritatt skatt 

For at turen skal være skattefri må den: 

  • Rette seg mot de ansatte i bedriften 
  • Målet med turen må være å øke trivsel, samhørighet og tilknytning til arbeidsplassen
  • Ha maks 2 overnattinger. Lengre opphold blir betraktet som ferie etter skatteloven, og er skattepliktig for den ansatte

Nå er det enklere med flere overnattinger 

I tilfeller der reiser strekker seg over flere enn 2 overnattinger, kan den ansatte unngå skatt ved å dekke kostnadene ved det forlengede oppholdet selv. Eventuelt kan arbeidsgiver innberette merkostnaden som lønn, eller gi reisen som gave så lenge reglene for skattefri gave respekteres.  

Disse mulighetene er nye. Tidligere ville hele turen blitt skattepliktig som lønn hvis varigheten var mer enn 2 overnattinger. Nå er det presisert at hver tur må vurderes for seg selv.  

Eksempel:

Se for deg at arbeidsgiver arrangerer en tur til Paris som varer fra mandag til fredag. Mandag og tirsdag deltar de ansatte på et fagseminar, onsdag og torsdag er det et sosialt arrangement. Fredag har de ansatte fått fri til egen bruk.  

For å avgjøre om turen utløser skatteplikt for den ansatte må hver del av turen vurderes for seg selv. Når kravene til skattefritak er oppfylt for tjenestereisen (mandag og tirsdag) og for velferdstiltaket (onsdag og torsdag), vil denne del av turen være skattefri.  

Så hva med fredag? Her er det flere muligheter. Etter endringen i veilederen, kan man nå rapportere den ekstra kostnaden som lønn. Alternativt kan denne dagen gis som gave innenfor reglene for skattefrie gaver.  

Utfyllende regler her

Ref. s1667 i skatte-abc 23/24