Pensjon fra første krone

Det er lagt frem lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidsgivere med innskuddsordninger kan i dag velge å starte sparingen for sine ansatte først for inntekt over 1 G, det vil si ca. 100 000 kroner. Etter lovforslaget blir det krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Regjeringen foreslår også å oppheve gjeldende minstekrav til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene, og å sette aldersgrensen til 13 år, som i folketrygden. Ansatte får i stedet rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. Det foreslås ikke å videreføre egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Regjeringen legger opp til at endringene om pensjon fra første krone kan tre i kraft 1. januar 2023.

Les mer om bakgrunn for forslaget i regjeringens pressemelding av 18.06.21.