Autorisasjon og etterutdanning

Her får du en gjennomgang av autorisasjonsordningen og etterutdanningskravet som gjelder for statsautoriserte regnskapsførere.

I Norge har vi en lovfestet autorisasjonsordning som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Loven regulerer adgangen til å føre regnskap for andre i næring. Slik regnskapsføring må skje gjennom et regnskapsforetak, og forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet - både for foretak og personer.

Personer med godkjenning innehar tittelen statsautorisert regnskapsfører. Alle regnskapsoppdrag skal ha en oppdragsansvarlig regnskapsfører som er statsautorisert.

Det vil være en stor fordel å bli statsautorisert, siden du da kan dokumentere at du behersker både teori og praksis. Mange arbeidsgivere verdsetter dette høyt og mange stiller det som krav.

En statsautorisert regnskapsfører må ha kontinuerlig etterutdanning for å opprettholde autorisasjonen.

KRAV TIL AUTORISASJON

For å blir statsautorisert regnskapsfører må du oppfylle krav til utdanning og relevant praksis.

Utdanningskravet er en bachelorgrad i økonomi og regnskap eller regnskap og revisjon, eller en mastergrad i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller annen lignende mastergrad. Loven stiller krav til profileringsfag med 60 studiepoeng. 

For søkere med bachelor kreves tre års praksis, mens søkere med mastergrad har krav om to års praksis. Henholdsvis to og ett år skal være praksis fra regnskapsforetak. Minst ett av praksisårene må være gjennomført etter utdanningen.

Frem til 1. januar 2025 gjelder en overgangsregel vedrørende praksiskravet på tre år, se her

Her finner du detaljert informasjon om kravene (lenke avventes til Finanstilsynets side er oppdatert etter ny regnskapsførerlov fra 1. januar 2023).

KRAV TIL ETTERUTDANNING

En statsautorisert regnskapsfører må ha minst 80 timer (77 timer tom. 2022) relevant etterutdanning i løpet av de tre foregående år eller i løpet av det inneværende og de to foregående år. Se nærmere om etterutdanningskravet i regnskapsføreroven § 3-4.  

Regnskap Norge er landets største leverandør av kurs innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer. Vårt kurstilbud har et bredt nedslagsfelt, men er likevel spesielt tilrettelagt for å tilfredsstille etterutdanningskravet for autoriserte regnskapsførere.  

SØKNAD FOR Å OPPNÅ AUTORISASJON

På Finanstilsynets hjemmesider finner du veiledninger og søknadsskjemaer for å oppnå autorisasjon.

Er du nysgjerrig på regnskapsføreryrket?

Det kan vi forstå! Yrket er både fleksibelt, variert og trygt. I Bli regnskapsfører-universet blir du kjent med folk i bransjen, arbeidshverdagen og utdanningen som kreves. 

Bli regnskapsfører du også