Autorisasjon og etterutdanning

I Norge har vi en lovfestet autorisasjonsordning som er underlagt kontroll og tilsyn fra Finanstilsynet. Loven tilsier at enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder både personer og selskaper. Det vil være en stor fordel å bli autorisert siden du da kan dokumentere at du behersker både teori og praksis. Mange arbeidsgivere verdsetter dette høyt og andre stiller det som krav. En autorisert regnskapsfører må ha kontinuerlig etterutdanning for å opprettholde autorisasjonen.

 

KRAV TIL AUTORISASJON

For å oppnå autorisasjon må du ha både utdannelse og minimum 2 års relevant arbeidserfaring/praksis. Her finner du detaljert informasjon om kravene.

 

KRAV TIL ETTERUTDANNING

En autorisert regnskapsfører må ha minst 77 timer etterutdanning i løpet av de foregående 3 år. Her finner du mer informasjon om hva etterutdanningen skal omfatte.

Regnskap Norge er landets største leverandør av kurs innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer. Vårt kurstilbud har et bredt nedslagsfelt, men er likevel spesielt tilrettelagt for å tilfredsstille etterutdanningskravet for autoriserte regnskapsførere.  

 

SØKNAD FOR Å OPPNÅ AUTORISASJON

På Finanstilsynets hjemmesider finner du veiledninger og søknadsskjemaer for å oppnå autorisasjon.