Utdanning

Det er flere utdanningsløp som kan gi gode jobbmuligheter innen regnskap, for eksempel studier innen økonomi og administrasjon eller revisjon. Kandidater som velger fordypning innen finansregnskap, skatte-/avgiftsrett, rettslære, regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering kan i tillegg oppnå autorisasjon hos Finanstilsynet.

Dersom du ønsker en utdanning som kvalifiserer til å oppnå autorisasjon må du minimum ta en Bachelorgrad. Av totalt 180 studiepoeng må fagfordelingen være som illustrert i tabellen nedenfor.

 

STUDIEMODELL SOM KVALIFISERER TIL AUTORISASJON

90 studiepoeng Obligatoriske emner i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd 
 for økonomisk-administrativ utdanning.
60 studiepoeng
 (fordypning)
Finansregnskap: 15 stp 
Skatte- og avgiftsrett: 15 stp 
Rettslære: 7,5 stp
Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering
Andre profileringsemner

 Andre profileringsemner skal ligge innenfor finansregnskap, 
 skatt- og avgiftsrett, rettslære og regnskapsførerregelverket 
 eller nært beslektede emner som underbygger yrkesutøvelsen 
 som regnskapsfører.
30 studiepoeng Knyttet til valgfag innen økonomisk/administrative emner utover 
det som er nevnt ovenfor.