Utdanning

Det er flere utdanningsløp som kan gi gode jobbmuligheter innen regnskap, for eksempel studier innen økonomi og administrasjon, eller regnskap og revisjon. Kandidater som velger fordypning innen finansregnskap og bokføring, skatte-/avgiftsrett, foretaksrett og regnskapsføring kan i tillegg oppnå godkjenning som statsautorisert regnskapsfører hos Finanstilsynet.

Dersom du ønsker en utdanning som kvalifiserer til å oppnå godkjenning som statsautorisert regnskapsfører må du minimum ta en Bachelorgrad i økonomi og administrasjon (BØA) med særlige spesialeringsemner. Av totalt 180 studiepoeng må fagfordelingen være som illustrert i tabellen nedenfor.

 

STUDIEMODELL SOM KVALIFISERER TIL AUTORISASJON

102,5 studiepoeng Obligatoriske emner (minimumskrav) i henhold til plan vedtatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR).
60 studiepoeng
 (spesialisering)
Finansregnskap og bokføring: 15 stp 
Skatte- og avgiftsrett: 15 stp 
Foretaksrett: 7,5 stp
Regnskapsføring (regnskapsførerregelverket,  regnskapsorganisering og forretningsforståelse) 7,5 stp
Andre spesialiseringsemner (resterende stp opp til 60 stp)

Andre spesialiseringsemner skal ligge innenfor emnene over eller nært beslektede emner som underbygger yrkesutøvelsen som regnskapsfører.
17,5 studiepoeng Knyttet til valgfag innen økonomisk/administrative emner, jf. ordinær BØA-plan av november 2018

Se hele planen for BØA spesialisering regnskapsfører.

For mer om utdanningskravet for å bli statsautorisert regnskapsfører, se Finanstilsynets informasjonsside

 

Er du nysgjerrig på regnskapsføreryrket?

Det kan vi forstå! Yrket er både fleksibelt, variert og trygt. I Bli regnskapsfører-universet blir du kjent med folk i bransjen, arbeidshverdagen og utdanningen som du må ha. 

Bli regnskapsfører du også