Hvorfor bli medlem?

Regnskap Norge er regnskapsbransjens viktigste talerør i dialog med offentlige myndigheter. Vår oppgave er å styrke profesjonen og bransjens attraktivitet, samt bidra til at bransjen fremstår med et godt omdømme i sitt marked og omgivelser. Vårt profileringsarbeid har også som ambisjon å synliggjøre utfordringer og moderniseringer som bransjen gjennomgår.

Regnskap Norge er politisk nøytral, og konsentrerer sin innsats mot rammebetingelser og kvalitet i regelverksutviklingen, sett fra et faglig og praktisk ståsted. I den forbindelse står forenklingsperspektivet høyt og vi har etablert oss som en betydningsfull aktør som både blir forespurt og lyttet til av myndigheter og andre.

Gjennom nærheten til regnskapsførerne og deres kunder får vi en unik innsikt i de utfordringer og problemstillinger næringslivet står overfor. Dette gjør oss godt rustet til både å identifisere områder med forenklingspotensiale og foreslå konkrete løsninger. Det å være løsningsorientert er en viktig målsetning for vårt påvirkningsarbeid.

Vi jobber aktivt for få å fremme din og bransjens anseelse og anerkjennelse. Bransjen er inne i et skifte med økt profesjonalisering, som representerer nye muligheter for kunder, ansatte og potensielle yrkesutøvere, samarbeidspartnere og andre.

For å være en naturlig og ettertraktet samfunnsdebattant, knyttet til rammebetingelser og fagspørsmål innenfor vårt kjerneområde, er det et mål å være synlig i media.