Feriepenger på dagpenger

Forslaget om å utbetale feriepenger av dagpenger for pandami-permitterte ble denne uken vedtatt i Stortinget. Lønnseksperter mener at arbeidsgivere i tillegg til å forstå reglene, så fort som mulig bør informere berørte ansatte om hva dette innebærer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
VÆR TIDLIG UTE: Det blir nok Norgesferie for de fleste også i år, og de som har vært permittert under pandemien fikk en gladmelding denne uken. Den bør arbeidsgivere tidlig informere sine ansatte om så fort som mulig, slår ekspertene i Norsk Lønn AS fast. (Foto: Karl JK Hedin/Unsplash)

Fjorårets pandemi førte som kjent til at svært mange arbeidstakere ble permittert gjennom store deler av fjoråret. I denne perioden har de mottatt dagpenger fra NAV istedenfor lønn fra arbeidsgiver, men denne typen godtgjørelse får mottakeren vanligvis ikke feriepenger for.

Mandag 26. april fattet Stortinget det formelle vedtaket om å gjøre et unntak for denne hovedregelen og likevel utbetale feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021.

– Dette har vært et stort ønske fra mange hold, og mange var fornøyd da dette ble formelt foreslått like før påske. NHO understreket særlig at dette ville gi en trygghet til både arbeidstakere og arbeidsgivere, mens LO i høringsrunden krevde at ordningen skulle være permanent.

Det sier Rune Aalby, daglig leder i Norsk Lønn AS. Han understreker at LOs krav om å gjøre dette til en permanent ordning ikke nådde frem i Stortingets behandling. Samtidig fikk regjeringen ikke gjennomslag for sitt forslag om å begrense den maksimale utbetalingen til 25 000 kroner.

Viktig å informere

Elisabeth Torvanger, Rune Aalby og Jorunn Eline Arnesen, Norsk Lønn AS

– Dette er en gledelig nyhet for mange, men det er likevel verdt å merke seg at feriepengene kan bli lavere enn mange er vant til. For det første får permitterte mindre i dagpenger enn de ville mottatt i lønn, og for det andre bruker staten 10,2 prosent som feriepengesats istedenfor 12,0 prosent, som er veldig vanlig blant arbeidsgivere, sier Elisabeth Torvanger, lønnsspesialist samme sted.

Aalby og Torvanger er, sammen med Jorunn Eline Arnesen, spesialister på lønnstjenester, lønnsspørsmål og lønnsrelaterte konsulentoppdrag i Norsk Lønn AS. Alle tre har over 20 års erfaring med lønn i både små og store bedrifter i ulike bransjer, og selv om de alle har håndtert mange ulike systemer, er de nå forhandlere for Visma.NET Payroll.

– Vi hadde flere kunder som måtte gjøre permitteringer i løpet av fjoråret, noen av dem i flere runder, og det lærte vi veldig mye av. Permitteringer er jo tungt nok i seg selv for de som rammes, og særlig i tilfeller hvor permitteringene varte over lengre tid, vil nok arbeidsgiver gjøre klokt i å informere grundig om konsekvensene før de ansatte har lagt alle planer for ferien, sier Arnesen.

Aalby understreker at ordningen som Stortinget vedtok ble bedre enn forslaget regjeringen fremmet i mars:

– Stortinget instruerte regjeringen om at det ikke skulle innføres krav om at ansatte måtte ha mottatt dagpenger i minst 8 uker, så da er det flere som vil få disse midlene. Dette er jo et løft for å imøtekomme arbeidstagere som fikk inntekten sin redusert gjennom fjorårets innstramminger, det ser vi jo ved at rammene for den aktuelle posten på statsbudsjettet ble utvidet med over 2,1 milliarder kroner, sier han.