Årsregnskap for selskaper innen vannkraft og havbruk

Selskaper som har fått utsettelse til 30. august med levering av skattemeldingen, vil få ettergitt forsinkelsesavgift ved forsinket levering av årsregnskap.

Del

Skatteetaten kunngjorde 21. mars at noen grupper skattepliktige får utsatt sine leveringsfrister for levering av skattemelding. To av disse gruppene - selskaper innen hhv. havbruk og vannkraft - har fått utsettelse til 30. august. Bakgrunnen er forsinkelser med å utvikle løsninger tilpasset ny skattemelding. 

Hva med årsregnskapet?

Regnskap Norge har fulgt opp overfor Regnskapsregisteret hvilke konsekvenser dette får, dersom også årsregnskap fra disse selskapene leveres etter ordinær frist. 

Vi har fått tilbakemelding fra Regnskapsregisteret om at de som sender inn årsregnskap etter 31. juli blir ilagt forsinkelsesgebyr på vanlig måte.

Selskap innen hhv. havbruk og vannkraft som leverer årsregnskapet i løpet av august eller senere må i utgangspunktet sende søknad om å få ettergitt forsinkelsesavgiften helt eller delvis. De som begrunner søknaden med utsatt frist hos Skatteetaten, vil få ettergitt forsinkelsesgebyr som har påløpt i august. 

Automatisert søknadsprosess mulig?

Vi har spurt om det er mulig å automatisere søknadsprosessen. Dette er til vurdering. Vi kommer med ny informasjon på regnskapnorge.no når det er fattet avgjørelse i saken.