Forsinkelsesgebyr Regnskapsregisteret – oppfølging

Regnskap Norge har bedt Regnskapsregisteret om fornyet vurdering vedrørende ettergivelse av forsinkelsesgebyr som følge av problemene med skattemeldingen.

Del

Regnskap Norge har denne uken etterspurt tilbakemelding fra Regnskapsregisteret angående ettergivelse av forsinkelsesgebyr. 

Regnskapsregisteret svarer at de fortsatt behandler saken og at de jobber for å kunne gi oss et svar i løpet av året. 

Brev til Regnskapsregisteret

Regnskap Norge sendte i starten av november en ny henvendelse til Regnskapsregisteret der vi redegjør for sammenhengende og hvordan problemene med skattemeldingen har påvirket arbeidet med årsregnskapet.

Redegjørelsen er underbygd med resultater fra den gjennomførte undersøkelsen om konsekvensene merarbeidet har hatt for produksjonen.

Den viser at de som er rammet i gjennomsnitt har hatt 130 ekstra arbeidstimer per regnskapsfører. Spennet er fra 68 til 192 timer, naturlig forklart i at noen har møtt problemene mer enn andre (avhengig av system, kundeportefølje osv.). Samtidig rapporterer 73 % av regnskapsforetakene at det i svært liten eller liten grad har vært mulig å foreta endringer i opprinnelig fremdriftsplan for årsoppgjørsarbeidet. 

Les brevet til Regnskapsregisteret her.

Nå avventer vi tilbakemeldingen fra Regnskapsregisteret. Vi legger ut ny informasjon så snart det skjer. 

Takk til alle som besvarte undersøkelsen!