Arendalsuka 2023 – Relevante arrangementer om bærekraft

Skal du på Arendalsuka? Her får du en oversikt over relevante arrangementer for deg som er interessert i bærekraft og sirkulærøkonomi.

Del
Bærekraft er et populært tema under Arendalsuka 2023. Her er Gro Harlem Brundtland på scenen under Arendalsuka 2022. Foto: Mona Hauglid

Arendalsuka 2023 går av stabelen 14.-18. august. I år er det registrert over 2000 ulike arrangementer, og det mest aktuelle temaet er klima/miljø. Kanskje ikke så rart med tanke på økt søkelys på bærekraftsrapportering, sirkulærøkonomi og stadig nye varmerekorder.

Mange bedrifter og organisasjoner tar seg tid til å delta på Arendalsuka – enten som deltagere eller med egne arrangementer og stands. Én uke i året møtes aktører innen næringsliv, politikk og samfunn for debatt og muligheten til å bidra til utforming av politikk. Arenaen er sentral for samfunnsdebatten og mange benytter Arendalsuka for å sette agenda.

Med et hav av ulike arrangementer på ett sted, sier det seg selv at du ikke kan få med deg alt. Regnskap Norge har derfor plukket ut et knippe arrangementer som vi mener er dagsaktuelle innen bærekraft og sirkulærøkonomi, og håper de kan bidra til faglig påfyll, engasjement og en puls på hva som rører seg i samfunnsdebatten.

Regnskap Norge deltar i debatten «Et skråblikk på bærekraftsrapportering: Kun skrivebordsarbeid eller faktisk omstilling» tirsdag 15. august kl. 18.00.

Nedenfor finner du informasjon om de ulike arrangementene vi har plukket ut. Trykk deg inn på hvert arrangement for mer informasjon og deltagere i debatten.

Skal du ikke delta på Arendalsuka? Enkelte arrangementer er også mulig å følge digitalt.

 

Mandag

Trashtalk

Arrangør: Swich

Tid og sted: Mandag kl. 14:00 - 17:00, Lille Hotell

Om arrangementet

Norge lever i en bruk- og kastøkonomi. Vi ligger på forbrukstoppen i Europa og skårer dårlig på ombruk. Bare 2 prosent av materialene vi bruker, blir brukt på nytt. I møtet med klima- og naturkrisa må næringslivet skru om på sine forretningsmodeller, verdikjeder, produkter og tjenester. Politikerne må oppdatere den regulatoriske verktøykassa og investere i sirkulær omstilling, mens forbrukerne må endre vaner for å få mer ut av tingene de trenger. Vi vet mye om hva som må gjøres, men sliter med å få det til.

Trashtalk er en samtaleserie fra Switch om hvordan vi må gå frem for å skape morgendagens verdier av dagens avfall.

Les mer om arrangementet

 

Kan vi stole på data? Muligheter og utfordringer i bruk av klimadata

Arrangør: UN Global Compact, Footprint, DNV

Tid og sted: Mandag kl. 15:30 - 16:30, Torvet 1A

Om arrangementet

Statlige retningslinjer, og forventninger og krav fra eiere, investorer, banker, kunder og andre interessenter, betyr at virksomheter må rapportere på sine CO2-utslipp, også ut i verdikjeden. Dette er komplekst og krevende. Hvordan skal man lykkes med å samle inn data som kan kvantifiseres, forstås og brukes? Og sist, men ikke minst, kan man stole på dataene?

Les mer om arrangementet

 

Tirsdag

Ombruk, reparasjon og utleie: hvordan skal vi få opp farten?

Arrangør: NHO Service og Handel

Tid og sted: Tirsdag kl. 10:00 - 11:00, MØR biffhus

Om arrangementet

Kjøp, bruk og kast dominerer stort hos norske forbrukere. Vi reparerer lite, kjøper lite brukt-varer, og kjøper framfor å leie.

Alle er enige om at vi må legge om, men lite legges til rette. Hva kan vi gjøre nå - for å få opp farten?

Les mer om arrangementet

 

Obligatorisk bærekraftsrapportering - himmel eller helvete?

Arrangør: Amesto

Tid og sted: Tirsdag kl. 10:00 - 11:00

Om arrangementet

Utviklingen går raskt mot lovpålagte rapporteringskrav på bærekraftsdata. I overkant 9000 norske bedrifter har i år rapportert på Åpenhetsloven, og nye krav til klima og miljørapportering er på vei.

Er dette kun ny byrde som legges på næringslivet, eller kan det også fungere som en akselerator for omstillingen vi alle må igjennom?

Les mer om arrangementet

 

Hvordan kan banker skape sirkulærøkonomi? - bli med å lage en handlingsplan for finansbransjen

Arrangør: SpareBank 1, SpareBank 1 Østlandet

Tid og sted: Tirsdag kl. 11:30 - 13:00, MS Brisen

Om arrangementet

Vegen til nullutslipp går gjennom sirkulærøkonomi. En satsing på sirkulærøkonomi innebærer nye forretningsmuligheter og økt konkurransekraft for både banker og næringsliv. Men overgangen til mer sirkulærøkonomi kan være utfordrende. Mange kjenner ikke temaet godt nok og vet ikke hvilke verktøy som finnes for å bidra til en grønn omstilling. For å styrke fokuset på finansbransjens viktige rolle i omleggingen til en sirkulær økonomi, samler vi gode krefter for å samprodusere ny kunnskap. Formålet er å gjøre verktøyene for grønn omstilling bedre kjent og lage et dokument som folk kan ta med hjem og implementere i egen bank.

Arrangementet er en rundebordskonferanse som er åpen for publikum. Vi oppfordrer salen til å komme med innspill til handlingsplanen. 

Les mer om arrangementet

 

Hvorfor blir ikke lønnsomme klimatilpasninger realisert?

Arrangør: Fremtind, Menon Economics, Finans Norge

Tid og sted: Tirsdag kl. 15:00 - 15:45, MS Brisen

Om arrangementet

Klimaendringene gjør Norge mer utrygt. Risikoen for ekstrem nedbør, flom, skred og stormflo øker, og hendelsene vil skje hyppigere og med større intensitet. De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt over 30 milliarder kroner i erstatning for skader på bygning og innbo som skyldes naturhendelser og vær. 18 milliarder av dette knyttes til værrelaterte vannskader. Riksrevisjonen gir myndighetenes arbeid med klimatilpasning strykkarakter for manglende oversikt over risiko og utilstrekkelig sikring mot skader. Avviket mellom behovet for klimatilpasning og faktisk tilpasning øker for hvert år som går. Får vi ikke fortgang i forebyggingsarbeidet, øker risikoen betraktelig for at områder i landet vårt ikke lenger kan forsikres eller bebos.

Det finnes beviselig lønnsomme tiltak for klimatilpasning. Hvorfor blir ikke disse realisert? 

Les mer om arrangementet

 

Cockpitsamtale med klimaoptimistene: hvordan skalere den sirkulære økonomien?

Arrangør: Skift – Næringslivets klimaledere

Tid og sted: Tirsdag kl. 16:30 - 17:00, S/S Nefertiti

Om arrangementet

Klimaoptimistene Jens Ulltveit-Moe og Nina Riibe leder samtalen med inviterte toppledere, som også sendes som podkast.

Vi står i en klima- og naturkrise. På en klode med begrensede ressurser, må vi holde ressursene lenger i omløp, og redusere bruken av råmaterialer. 

  • Hvordan kan vi designe produkter som er sirkulære?
  • Hvordan kan vi skalere lønnsomme sirkulære verdikjeder?
  • Hva trengs for å løse logistikkutfordringene innen sirkulære forretningsmodeller?
  • Hva er de største hindrene for en mer sirkulær økonomi?

Les mer om arrangementet

 

Et skråblikk på bærekraftsrapportering: kun skrivebordsarbeid eller faktisk omstilling?

Arrangør: Stiftelsen Miljøfyrtårn, Universitetet i Agder

Tid og sted: Tirsdag kl. 18:00 - 19:00, UiA-teltet

Om arrangementet

Storselskapene rigger på selskapsstrukturen sin, de mindre selskapene biter negler og lurer på hvor de skal begynne, revisorer tar bærekraftsutdanning og konsulentene gliser. Alle påvirkes kraftig av EUs grønne lovgivning. En tsunami sier mange, et ustoppelig lokomotiv sier Miljødirektoratet.

Bærekraftstaksonomien er allerede innlemmet i norsk lov. EUs omfattende standarder for rapportering på bærekraft fases inn i næringslivet fra og med 2025. De største selskapene skal først i ilden.

Men virker det? Vil all rapporteringen hjelpe oss med å nå klima- og naturmålene? Eller blir det bare en enorm byrde på næringslivet og god business for revisorer og konsulenter?

Vi har invitert representanter fra revisorbransjen, regnskapsbransjen og konsulenthusene.

Les mer om arrangementet

Gå til streamingsiden

 

Onsdag

Finanskafé: hvordan skal fremtidig verdiskaping finansieres?

Arrangør: Finans Norge

Tid og sted: Onsdag kl. 11:30 - 12:00, Thon hotel Arendal

Om arrangementet

Innovasjon og utvikling starter i det små. Det beste blir etter hvert stort. Grundere med sine nettverk, et statlig virkemiddelapparat, sammen med privat kapital, banker og forsikringsselskaper bidrar på denne reisen – med ulike bidrag i ulike faser. Hvordan sikrer vi verdikjeden som skal ta Norge i riktig retning? 

Les mer om arrangementet

Gå til streamingsiden

 

Hult, kult eller troverdig? Næringslivets vei til grønn lønnsomhet

Arrangør: Deloitte

Tid og sted: Onsdag kl. 12:00 - 13:00, Deloitte-teltet

Om arrangementet

Den grønne omstillingen går for tregt, og det haster med å finne bærekraftige løsninger. I denne debatten inviterer vi næringsliv og akademia til å diskutere hva som kreves for å få til transformasjonen, hvilke tiltak virksomheter må iverksette for å gå fra strategi til konkret handling, og erfaringer om dilemmaer, konflikter, utfordringer og muligheter som kan oppstå når man gjør det i praksis.

Det handler om mer enn rapportering, men klarer vi å bruke den til å se muligheter? Vi har gjennomført en fersk temperaturmåling på bærekraftsrapporteringen i Norges 50 største virksomheter. Hva fakta sier og hvordan selskapene ligger an får du høre mer om under samtalen.

Les mer om arrangementet

Gå til streamingsiden

 

Sirkulær omstilling i eiendom: er det fortsatt rom for å bygge nytt?

Arrangør: Fremtind, DNB

Tid og sted: Onsdag kl. 12:00 - 12:45, DNB Arendal

Om arrangementet

To millioner tonn materialavfall – hvert år – stammer i dag fra byggenæringen. Det er med andre ord et stort behov for å øke gjenbruk av materialer og skape velfungerende sirkulære verdikjeder. Men hvilke insentiver er mest effektive for sirkulære valg i bygging og vedlikehold av bygg?

Den kommende EU-taksonomien og de forestående lovreguleringene stiller krav til bankene og forsikringsaktørene med deres betydelige eksponering mot boligmassen i Norge.

Gjennom samtale og debatt vil vi drøfte hvordan ulike aktører, som bank, forsikring, bygg- og anleggsbransjen, kan samarbeide bedre for å fasilitere bærekraftige oppgraderinger og byggeprosjekter.

Les mer om arrangementet

 

Kan bærekraftsrapportering bli et konkurransefortrinn? - da må vi ta bærekraftsdata på alvor

Arrangør: Brønnøysundregistrene, Digital Norway

Tid og sted: Onsdag kl. 13:00 - 13:45, Haralds pub

Om arrangementet

Små og mellomstore bedrifter vil fremover møte krav om å rapportere på sin bærekraftpraksis. Dette gjelder både i henhold til lovkrav og forordninger, men også for å kunne få lån og få eksportert varer. Hvordan skal vi med sikkerhet vite hvem som er best? Hvordan skal norske bedrifter kunne sammenlignes? Hvor og hvordan skal bedriftene rapportere sin praksis?

I Norge har vi verdens beste utgangspunkt for grønne avtrykk – et stort konkurransefortrinn for bedrifter i det globale markedet. Skal norsk næringsliv få det konkurransefortrinnet vi naturgitt har innen bærekraft, må det enkelt kunne hentes ut tall og informasjon fra ulike offentlige og eksterne kilder. Disse dataene må være korrekte, tilgjengelige og gi samme tillit som finansiell data.

Les mer om arrangementet

 

Finanskafé: brukte bildeler og reparerte mobiler - er forbrukeren fornøyd med det?

Arrangør: Finans Norge

Tid og sted: Onsdag kl. 13:45 - 14:15, Thon hotel Arendal

Om arrangementet

Sirkulærøkonomi er viktig dersom vi skal redde kloden. Men forretningsmodeller, nybilgaranti og forsikringsvilkår står i veien for sirkulærøkonomi dersom man for eksempel ønsker å reparere en ny bil med brukte bildeler. Og er forbrukerne egentlig fornøyd med noe gammelt når tror de får nytt? Vi utfordrer politikerne, interesseorganisasjonene og ikke minst forsikringsbransjen selv! 

Les mer om arrangementet

Gå til streamingsiden

 

Regelverk-tsunami innen bærekraft – er norsk næringsliv rigget?

Arrangør: DNB

Tid og sted: Onsdag kl. 14:00 - 14:45, DNB Arendal

Om arrangementet

EU produserer nye regelverk på bærekraftsområdet i en forrykende fart, med nye rapporteringsregler på bærekraft (CSRD), EUs taksonomi og industrispesifikke krav i EUs grønne giv. Ambisjonen er å omstille Europa til et bærekraftig samfunn, og næringslivet og kapitalmarkedene er sentrale verktøy for å drive frem endringene som er nødvendige.

Regelverkene på bærekraftsområdet er imidlertid omfattende og kompliserte å ta inn over seg for norske aktører. Har vi ressursene, kompetansen og verktøyene vi trenger for å tilfredsstille kravene som stilles på bærekraftsområdet? Hva er de største utfordringene og hvordan kan vi løse dette?

Les mer om arrangementet

 

Har du kontroll på leverandørene dine? Åpenhetsloven ett år etter

Arrangør: Deloitte

Tid og sted: Onsdag kl. 14:00 - 15:00, Deloitte-teltet

Om arrangementet

Det stilles stadig strengere krav til norsk selskapers kontroll av sine leverandører. Etter åpenhetsloven ble innført for ett år siden har arbeidet med å følge opp egne leverandørkjeder i større grad blitt løftet som en sentral del av næringslivets bærekraftsarbeid. Kanskje ikke så rart, all den tid 70% av norske selskapers bærekraftsavtrykk finnes i leverandørkjeden. Samtidig er verden i endring, med stor geopolitisk uro. Russland er sanksjonert, risikoen ved å ha fabrikkproduksjon i Kina øker og USA kan få Trump tilbake som president allerede i 2024.

Fungerer åpenhetsloven slik den skal eller er dette kun en rapporteringsøvelse for næringslivet? Hva kreves av myndigheter for at det skal være enkelt for næringslivet å ta grep og hvordan påvirker norsk utenrikspolitikk norske bedrifter direkte?

Les mer om arrangementet

Gå til streamingsiden

 

Hvordan kan it og digitaliseringsbransjen bidra til å gjøre Norge raskere sirkulært?

Arrangør: Knowit AS

Tid og sted: Onsdag kl. 14:00 - 15:00, Knowit Sør AS

Om arrangementet

Vi inviterer til debatt om bærekraft og digitalisering. Vi spør blant annet hvordan vi som rådgivnings- og konsulentbransje i samarbeid med våre kunder kan bidra til å sikre en raskere fremdrift for å skape en sirkulær økonomi. Har vi som rådgivere og kunder noe ansvar for å bidra til en bedre samfunnsutvikling? Et tema i tiden for debatt med interesse for alle oss som jobber med, eller er involvert i, digitaliseringsprosjekter i Norge.

Les mer om arrangementet

 

Bærekraft, finans og ai – er vi forberedt?

Arrangør: DNB

Tid og sted: Onsdag kl. 15:00 - 15:45, DNB Arendal

Om arrangementet

Vi har så vidt begynt å se konturene av hva kunstig intelligens kan brukes til. Møt fageksperter fra DNB og Statens pensjonsfond utland på kunstig intelligens, og hør hvordan finans kan koble ny teknologi med bærekraft på innovative måter. Vi tar debatten om Norge er godt nok forberedt på risiko og muligheter med AI, og hva som må til for å sikre et norsk konkurransefortrinn.

Les mer om arrangementet

 

Digitaliseringseventyret som har skapt milliardgevinster av millioninvesteringer

Arrangør:

Finans Norge, Digitaliseringsdirektoratet, Kartverket, Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet, NAV, Politidirektoratet, Bits

Tid og sted: Onsdag kl. 15:30 - 16:30, Thon hotel Arendal

Om arrangementet

Digitaliseringssamarbeidet mellom Skatteetaten, Politiet, Kartverket, Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, NAV og finansnæringen er unikt i verden og har skapt samfunnsgevinster verdt flere titalls milliarder med beskjedne investeringer. Hvordan har dette vært mulig? Hvilke nye prosjekter er på trappene? Hva skal til for å realisere det fulle potensialet?

Les mer om arrangementet

Gå til streamingsiden

 

Bærekrafts-dilemmaer fra styrerommene

Arrangør: KPMG AS

Tid og sted: Onsdag kl. 16:30 - 17:15, Fullriggeren Sørlandet

Om arrangementet

ESG (environment, social, governance) er øverst på agendaen til de fleste toppledere og styrer, i tråd med økende krav og forventninger fra myndigheter, investorer, kunder, ansatte og samfunnet for øvrig. Men det økte ESG-fokuset skaper også vanskelige dilemmaer for beslutningstakere. Hvordan skaper man reell endring når det er så mange motstridende hensyn å ta?

I denne paneldiskusjonen setter vi søkelyset på noen av de mest relevante ESG-dilemmaene i styrer og ledergrupper for tiden, og får førstehåndsberetninger fra menneskene som står i disse dilemmaene til daglig. Vi skal blant annet diskutere fokuset på finansielle kvartalsresultater mot langsiktige bærekraftsmål, klima og miljø mot natur og mennesker, og dilemmaer knyttet til rapportering.

Les mer om arrangementet

 

TORSDAG

Kickstart bærekraftsarbeidet: finn ut hva som er viktigst for din bedrift på vesentlig.no

Arrangør: Stiftelsen Miljøfyrtårn, UN Global Compact Norge

Tid og sted: Torsdag kl. 09:00 - 10:00, Torvet 1A

Om arrangementet

Mange bedriftsledere synes det er vanskelig å komme i gang med bærekraft. For hvor skal man starte? Vesentlig.no er et nytt og gratis verktøy som hjelper små og mellomstore bedrifter med å gå fra bekymring til handling. Ved å avdekke hvor man har størst påvirkning, er det enklere å iverksette konkrete tiltak og oppnå bærekraft i praksis.

Bare to dager etter lanseringen i mai, hadde over hundre virksomheter vært inne og testet verktøyet.

Les mer om arrangementet

Gå til streamingsiden

 

Nye standarder for den sirkulære økonomien

Arrangør: Standard Norge, Tekna

Tid og sted: Torsdag kl. 10:00 - 11:00, Samfunnsteltet

Om arrangementet

Innlegg og debatt om Norges rolle i internasjonalt arbeid med standarder for sirkulær økonomi. Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna og Standard Norge.

I et moderne samfunn må vi legge til rette for bedre ressursutnyttelse, mer ombruk, reparasjon og resirkulering på tvers av sektorer og landegrenser. Standarder vil hjelpe virksomheter på tvers av sektorer å utvikle, måle og dokumentere sirkulære løsninger.

EU mener det er på tide med en ny grønn giv og et omfattende regelverk er under utrulling. For å få fart på omstillingen har kommisjonen valgt å peke på bruk av felles standarder som strategisk virkemiddel. En rekke nye standarder er på vei. 

Les mer om arrangementet

Gå til streamingsiden

 

Brems eller vekst i norsk økonomi?

Arrangør: DNB

Tid og sted: Torsdag kl. 10:30 - 12:00, Clarion Hotel Tyholmen

Om arrangementet

Hva er utsiktene for priser, renter og energi? Hvordan påvirker situasjonen norsk næringslivs konkurransekraft? Hva betyr uroen for den grønne omstillingen?

Velkommen til debatten som trekker linjene fra verdensøkonomi og geopolitikk til norske virksomheters utfordringer og muligheter.

Les mer om arrangementet

 

Miljøkrav i offentlige innkjøp – fremtidig konkurransekraft eller kroken på døra for småbedriftene?

Arrangør: Stiftelsen Miljøfyrtårn, Simonsen Vogt Wiig, Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ), Asker kommune, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Tid og sted: Torsdag kl. 12:00 - 13:00, Impact Hub Agder Arendal

Om arrangementet

Hva om alle som leverer varer og tjenester til det offentlige måtte vise at de bidrar til å nå klima- og naturmålene? Ville det betydd kroken på døra for mindre bedrifter eller ville det skapt grønn konkurransekraft i lokalt næringsliv?

Hvert år handler det offentlige varer og tjenester for ca. 650 milliarder kroner. Det gir ansatte ved statlige og kommunale innkjøpskontorer en enorm innkjøpsmakt. Marsjordren fra politisk hold er klar: Innkjøpsmakten skal brukes til å nå klima- og naturmålene.

Les mer om arrangementet

-

Savner du et arrangement på lista?

Send oss en e-poet med informasjon, så oppdaterer vi!

Vi vil også være tilgjengelig for en uformell kaffeprat dersom noen av våre medlemmer deltar på Arendalsuka. Ta kontakt med fagansvarlig bærekraft, Sara Wilsgaard.