EFRAG godkjenner utkast til frivillig standard for bærekraftsrapportering

EFRAG Sustainability Reporting Board har enstemmig godkjent et utkast til den frivillige ESRS-standarden for ikke-børsnoterte SMB-er. Utkastet vil om kort tid være åpent for høring.

Del
Det viktigste med bærekraftsrapportering er å komme i gang så raskt som mulig. Foto: JESHOOTS.COM on Unsplash

Ifølge nettstedet Corporate Disclosures var styret enstemmig enig i utkastet, mot mindre endringer knyttet til informasjon om mål for Scope 3 og styrking av språket rundt sosiale forhold og aktsomhetsvurderinger i høringsdokumentet.

Endelig utkast til standard vil om kort tid publiseres og være åpen for høring i fire måneder.

Om EFRAGs rolle

Den rådgivende ekspertgruppen EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har tidligere utarbeidet den nye europeiske standarden for bærekraftsrapportering for virksomheter som er omfattet av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD).

Den europeiske standarden for bærekraftsrapportering, kjent som ESRS (European Sustainability Reporting Standard), ble godkjent av EU-kommisjonen tidligere i år.

Virksomheter som er omfattet av CSRD skal rapportere etter ESRS fra og med regnskapsåret 2024.

Totalt vil det publiseres tre ulike europeiske standarder:

  • ESRS – for virksomheter sin er omfattet av CSRD
  • LSME ESRS – for børsnoterte SMBer som er omfattet av CSRSD (Listed SME)
  • VSME ESRS – frivillig standard for øvrige SMBer (Voluntary SME)

SMBer blir indirekte omfattet av CSRD

Ikke-børsnoterte SMBer vil kunne motta forespørsler om bærekraftsinformasjon fra kunder, banker, investorer eller andre interessenter.

Til tross for at mikro og ikke-børsnoterte små og mellomstore selskaper er utenfor rammen av CSRD, utvikler EFRAG enkle, frivillige standarder til bruk for ikke-børsnoterte SMBer (VSME ESRS).

Den frivillige standarden skal gjøre det mulig for ikke-børsnoterte SMBer å svare på forespørsler om bærekraftsinformasjon på en effektiv og forholdsmessig måte, og på den måten lette deltakelse i overgangen til en bærekraftig økonomi.

Hvorfor enkel standard?

Formålet med en egen frivillig standard for SMBer er å ha et enkelt og standardisert rammeverk for å rapportere på bærekraftsrelatert informasjon, samt begrense risikoen for at opplysningskravene siler ned på ikke-børsnoterte SMBer i verdikjeden til foretak som blir omfattet av CSRD.

Hva med NSRS?

Mange lurer nok på hva som skjer med den nordiske standarden for bærekraftsrapportering, NSRS.

Styret i NSRS tror at den nordiske standarden vil spille en viktig rolle en stund videre. Dette belager seg blant annet på fremdriften på den nye frivillige europeiske standarden. Dessuten er NSRS Entry Level noe enklere og retter seg mot de aller minste foretakene.

Den frivillige europeiske standarden for bærekraftsrapportering skal oversendes EU-kommisjonen i november 2024, deretter skal forslaget behandles og godkjennes av EU-kommisjonen. Vi vet derfor ikke når endelig frivillig standard blir vedtatt.

NSRS er fortsatt den eneste rapporteringsstandarden tilgjengelig på markedet for SMBer frem til dette. Virksomheter som allerede i dag vil rapportere på bærekraft vil derfor kunne benytte seg av NSRS, da ny frivillig standard fra EFRAG er bygget på NSRS. Overgangen til en europeisk standard vil derfor også være smidig.

Det viktigste med bærekraftsrapportering er å komme i gang så raskt som mulig. NSRS gir virksomheter anledning til å komme i gang allerede nå, fremfor å vente til europeisk standard er godkjent.

Les mer om den nordiske standarden for bærekraftsrapportering på NSRS.eu

 

Foto: JESHOOTS.COMUnsplash