Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Fra 1. januar må alle mellomstore og store selskaper ha 40 % kjønnsbalanse i styrer.

Del
Som regnskapsfører kan du gi råd og veiledning til dine kunder om nødvendige endringer i styresammensetningen. Foto: Albert Yuralaits, 123RF.com

Regjeringens forslag om å innføre krav om minst 40 prosent kjønnsbalanse i styrer ble vedtatt 22. desember 2023. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2024.

Foretak av en viss størrelse må imøtekomme nytt regelverk som pålegger krav til kjønnsbalanse i styrer. Lovendringen har som mål å fremme likestilling i ledelsen av norske selskaper og omfatter etter hvert om lag 20 000 virksomheter. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med NHO og LO.

For lav kvinneandel i norske styrer

Kun 20 prosent av styrerepresentantene i aksjeselskapene er kvinner, til sammenligning var dette tallet 15 prosent for 20 år siden.

– Mange jobber aktivt for å få bedre kjønnsbalansen i styrerommene, men utviklingen går dessverre alt for sakte, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding på regjeringen.no.

Regnskapsføreren som en viktig rådgiver

For deg som regnskapsfører betyr dette at du må være oppmerksom på endringer i regelverket som kan påvirke dine kunder. Reglene innføres trinnvis. I første omgang gjelder dette selskaper med over 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Det anslås at om lag 8 100 virksomheter er omfattet i første trinn og skal imøtekomme kravet innen 31. desember 2024. Innen 1. juli 2028 skal nærmere 20 000 virksomheter etterleve det nye lovkravet.

Som regnskapsfører bør du holde deg oppdatert på kundenes inntekter og organisatoriske struktur, spesielt i forbindelse med forberedelser til generalforsamling og valg av nye styremedlemmer

Gradvis innføring

Som sentral rådgiver kan du spille en viktig rolle i å hjelpe virksomhetene med å tilpasse seg nytt regelverk og samtidig sikre at de oppfyller kravene til kjønnsbalanse i styrene. Gjennom proaktiv rådgivning kan du bidra til å sikre at dine kunder både oppfyller lovens krav og samtidig utnytter mangfoldet til å styrke sin virksomhet.

Tidslinjen for innfasing:

Første trinn – Innen 31. desember 2024
Foretak med mer enn 100 millioner kr i samlede drifts- og finansinntekter.

Andre trinn – Innen 30. juni 2025
De nevnt ovenfor, foretak med flere enn 50 ansatte, samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere. Videre omfattes også stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller den offentlige myndighet velger minst ett styremedlem.

Tredje trinn – Innen 30. juni 2026
De nevnt ovenfor og foretak med flere enn 30 ansatte

Fjerde trinn – innen 30. juni 2027
De nevnt ovenfor og foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Femte trinn – innen 30. juni 2028
De nevn ovenfor og foretak med mer enn 50 millioner i samlede drifts- og finansinntekter.

Behov for nye styremedlemmer

Det forventes at nærmere 13 000 nye styremedlemmer må rekrutteres i norske virksomheter frem mot 2028. Som regnskapsfører kan du bistå med veiledning med tanke på å identifisere og rekruttere kvalifiserte kandidater, spesielt kvinner som vil utgjøre flertallet av disse nyrekrutteringene.

Med kun 20 prosent kvinneandel av styrerepresentanter i norske aksjeselskaper er det stor sannsynlighet at mange av dine kunder bør komme i gang med å rekruttere nye styremedlemmer, kanskje allerede til neste generalforsamling.

Som regnskapsfører kan du gi råd og veiledning til dine kunder om nødvendige endringer i styresammensetningen, i tråd med tidslinjen for når de ulike trinnene inntreffer.

Les mer om lovendringen på regjeringen.no

Les hele forskriften på lovdata.no