Advarer mot svindel: Bekreftelse av aksjeinnskudd

Brønnøysundregistrene har nylig avdekket en rekke tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede selskaper, basert på falsk eller forfalsket dokumentasjon av aksjeinnskudd.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Omfanget av forfalsket dokumentasjon er betydelig. I løpet av kort tid er det forsøkt registrert minst 300 selskap med bekreftelser av aksjeinnskudd på grunnlag av falske bekreftelser.

Dette kjennetegner svindelsakene

Brønnøysundregistrene viser til en rekke kjennetegn ved sakene:

  • For alle selskapene har man brukt Altinn helelektroniske løsning for stiftelse av aksjeselskaper
  • I hovedsak lokale banker som er utnyttet i dokumentfalsk eller forfalskning
  • Ikke samsvar mellom selskapsnavn og aktivitet/bransje selskapet skal drive med
  • Aktivitet/bransje er beskrevet på engelsk
  • Forretningsadresse er ufullstendig
  • Innsender står som enestyre i selskapet
  • Selskapsnavn kan indikere at selskapene er spredt ut over hele landet
  • Selskapsnavn kan fremstå som meget generiske
  • Selskapene er stiftet med varierende aksjekapital, gjennomsnittlig mellom kr 100.000 og kr 300.000
  • Aksjeinnskuddet utgjør kun aksjekapital, det er ikke tegnet noen overkurs

Kjennetegnene gjelder i forskjellig grad for tilfellene som er avdekket, og behøver ikke gjelde for alle sakene.

Kan du ha blitt lurt?

Svindelen har foregått over hele landet, og det er flere regnskapsførere som har blitt involvert i sakene. Dersom du i senere tid har hatt oppdrag med å bekrefte aksjekapital på oppdrag for personer du ikke har en kunderelasjon med fra tidligere, bør du vurdere om du bør følge opp med ytterligere kontrollhandlinger. Dokumentasjonen kan se troverdig ut, så et virkemiddel i slike saker er å ta personlig kontakt med involvert bank og forsikre deg om at kontonummeret faktisk eksisterer og er registrert på rett selskap. Det kan også være aktuelt å ta direkte kontakt med Brønnøysundregistrene dersom du er i tvil om bekreftelser er gitt på feil grunnlag.

Det er viktig å huske at mistenkelige transaksjoner er innrapporteringspliktig etter hvitvaskingsregelverket. I slike saker skal det med andre ord sendes MT-melding til Økokrim (se skjema i Altinn).

Vi minner også om viktigheten av å gjennomføre kundetiltak etter hvitvaskingsloven på oppdragsgivere og deres kontaktpersoner. Kundetiltak innebærer blant annet å identifisere de som står bak foretakene og hva som er formålet med oppdraget. Dersom du ikke er trygg på realitetene, bør du vurdere ytterligere tiltak og ikke minst vurdere om du skal påta deg oppdraget.

Det er også viktig å være oppmerksom på at den som bekrefter innbetalt aksjeinnskudd er solidarisk ansvarlig for aksjeinnskuddet.

Bekreftelse av aksjeinnskudd må gjennomføres etter relevante kontrollhandlinger. Som nevnt over vil vi anbefale å ikke bare se på foreliggende dokumentasjon, men også ta kontakt direkte med banken for å få opplysningene bekreftet.