Beholder kontroll med regnskapsbransjen

Tilsyn med regnskapsbransjen skal fortsatt ligge hos Finanstilsynet. Det ble kjent da regjeringens forslag til ny finanstilsynslov kom i dag.

Del
Finanstilsynet beholder tilsynet med regnskapsførere.

Regjeringen støtter dermed et tidligere nedsatt lovutvalg som mener regnskapsbransjen fortsatt hører hjemme hos Finanstilsynet.  

Finansdepartementet er tydelig i forslaget som regjeringen legger frem for Stortinget: 

«Departementet slutter seg til utvalgets forslag om å videreføre Finanstilsynets tilsynsoppgaver, herunder tilsyn med statsautoriserte revisorer og revisjonsselskaper, statsautoriserte regnskapsførere og regnskapsselskaper, eiendomsmeglingsforetak og inkassoforetak.»

Klagenemnd 

Regnskap Norge har vært tydelig på at Finanstilsynet fortsatt bør ha tilsynsrollen for regnskapsbransjen. Vi er glad tilsynet i sin anbefaling snudde og ønsker å beholde denne viktige funksjonen.   

Regjeringen foreslår også at det etableres en klagenemnd som skal behandle klager over Finanstilsynets vedtak. Det er lagt opp til at den nye nemnda betjenes av Klagenemndssekretariatet i Bergen.