Ett hederstegn ble utdelt på Overskudd 2023

Vi gratulerer May-Britt Westreng med hederstegnet.

Del
May-Britt Westreng ble tildelt Regnskap Norges hederstegn under festmiddag 12. september på Overskudd 2023. Her sammen med styreleder i Regnskap Norge, Ingebjørg Harto.

Regnskap Norges hederstegn tildeles personer som har utført fortjenstfull innsats for regnskapsføreryrket eller for foreningen.

– I år tildeles hederstegnet en person som representerer kvalitet og kompetanse. May-Britt Westreng er en verdifull bidragsyter både i foreningens arbeid og regnskapsyrket, sa styreleder Ingebjørg Harto under Overskudd 2023.

Kompetanse og kvalitet

Årets hedersperson representerer kompetanse og kvalitet.

May-Britt jobber i Wepe Regnskap AS, som har vokst fra et lite til et solid, profesjonelt og fremoverlent regnskapsforetak. Foretaket teller i dag nær 40 ansatte og omtaler seg som et kompetansehus for næringslivet.

I 2018 trådte hun ned som daglig leder. «Det er viktig å slippe ungdommen til», sa hun den gang – en holdning som demonstrerer hederspersonens egen ungdommelighet og relevans.

Hederspersonen gikk over i rollen som kvalitetsansvarlig. En naturlig rolle for denne statsautoriserte regnskapsføreren som brenner for kvalitet – i foretaket og bransjen. May-Britt har vært medlem i Regnskap Norges kvalitetskontrollutvalg i totalt seks år.

En bidragsyter for foreningen

Årets hederstegn er svært engasjert i bransjen og foreningens virke. Hun gleder seg over andres suksess, og deler med glede fra sitt eget store kunnskapsbibliotek. I disse dager bidrar hun til bransjens utvikling og Regnskap Norges kompetansetilbud ved å kurse medlemmene i kvalitetskontrollen.

Hederstegnets engasjement i Regnskap Norge

May-Britt ble statsautorisert regnskapsfører i 1997, og har vært medlem i Regnskap Norge siden 2000. Hun satt i valgkomiteen fra 2014 til 2017, og i kvalitetskontrollutvalget fra 2012 til 2014, og igjen fra 2018 til 2022.

Hun har jobbet i Wepe Regnskap siden 1998 hvor hun i dag besitter rollen som kvalitetsansvarlig.