EU utsetter sektorspesifikke bærekraftsrapporteringsstandarder

Europaparlamentet utsetter innføringen av bærekraftsrapporteringsstandarder for visse sektorer i to år for at virksomheter skal kunne fokusere på de generelle standardene.

Del
Hensikten med utsettelsen er å redusere byråkratiet og rapporteringsbyrden. Foto: Getty Images

EU-kommisjonen har foreslått å utsette innføring av sektorspesifikke bærekraftsrapporteringsstandarder for sektorene innenfor blant annet olje og gass, steinbrudd og gruvedrift, veitransport, mat og drikke, landbruk, jordbruk og fiskeri, motorkjøretøy, energiproduksjon, tekstiler og smykker.

Europaparlamentet har nå godkjent denne utsettelsen med to år, ifølge en pressemelding fra Europaparlamentet.

Redusere rapporteringsbyrden

Hensikten med denne forsinkelsen er å redusere byråkratiet og rapporteringsbyrden.

Nå blir fristen for sektorspesifikke bærekraftsrapporteringsstandarder utsatt til juni 2026. Dette skal gi selskaper bedre tid til å implementere det første settet med generelle standarder, som ble vedtatt 31. juli 2023.

Viktig for investorer

Europaparlamentet mener at sektorspesifikke standarder er viktige for investorer, da de muliggjør sammenligninger mellom selskaper. Selv om de er enige i utsettelsen, ønsker de at de sektorspesifikke rapporteringsstandarder publiseres så snart de er klare.

FAKTA OM BÆREKRAFTSRAPPORTERING:

 • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), EUs direktiv om bærekraftsrapportering, vil gjelde fra og med januar 2024.
 • CSRD innebærer en utvidelse av rapporteringskravene i dagens § 3-3c i regnskapsloven, og bærekraftsinformasjonen skal etter CSRD innlemmes årsberetningen.
 • Virksomheter som er omfattet av CSRD må rapportere på sin bærekraft etter de nye europeiske bærekraftsrapporteringstandardene, ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
 • Det vil bli utarbeidet et ekstra sett med rapporteringsstandarder for utvalgte sektorer. Det er åtte sektorer som får utvidet rapporteringskrav i henhold til direktivet og må rapportere etter sektorspesifikke bærekraftsrapporteringsstandarder. Det er disse sektorspesifikke bærekraftsrapporteringsstandardene som er utsatt til 2026.
 • Åtte sektorene får utvidet rapporteringskrav i henhold til EUs direktiv om bærekraftsrapportering:
  • Olje og gass
  • Kull, steinbrudd og gruvedrift
  • Veitransport
  • Landbruk, jordbruk og fiskeri
  • Motorkjøretøy, energiproduksjon og verktøy
  • Mat og drikke
  • Tekstiler, tilbehør, fottøy og smykker