Våre fagdager 2022 – regnskapsførerregelverket

Ny regnskapsførerlov, hvitvaskingstilsyn og andre aktuelle temaer. Hva bør etterutdanningen inneholde i år om regnskapsførerregelverket?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsfaget blir jo aldri kjedelig. Det skjer rett og slett utrolig mye. Hele tiden! I år kan vi dessuten - heldigvis - møtes igjen uten restriksjoner.

Denne artikkelen er den første av tre artikler om årets tilbud på våre fagdager. I denne artikkelen tar vi for oss kursene som gir oppdatering i regnskapsførerregelverket.

Husk tidligrabatt ved bestilling innen 22. august!

Omfangsrik meny

Vi tilbyr i år 33 kurstitler på fagdagene, og mange av disse er nye kurs for året. Som sagt skal flere av kursene streames, så dersom du ønsker kan du følge kurset fra hvor det måtte passe.

Antallet nettkurstitler øker stadig, og i vår portefølje finner du over 130 nettkurs av forskjellig varighet.

Den store nyheten er ny regnskapsførerlov

Endelig har Stortinget fått ny regnskapsførerlov til behandling. Vi går ut ifra at loven vedtas i løpet av høsten, med ikrafttredelse i løpet av 2023.

Det er mye nytt å forholde seg til, ikke minst fordi også god regnskapsføringsskikk blir betydelig endret. Vi orienterer om endringene i kursene Ny regnskapsførerlov og GRFS og RF-regelverket 2022. Dersom du er autorisert regnskapsfører, bør du få med deg minst ett av disse.

Det virkelig store og viktige i den nye loven er et helt nytt krav om såkalt kvalitetsstyring og rollen som kvalitetsansvarlig. Hva innebærer dette? Det vil du få veiledning på i kurset Kvalitetsstyring og kvalitetsansvar i regnskapsforetak. Kurset er høyaktuelt for ledere.

Et vesentlig poeng i den nye regnskapsførerloven handler om å håndtere risiko ved oppdragene. Dette er jo også noe som har stort fokus i hvitvaskingsregelverket, og den stadige utviklingen vi ser innenfor automatisering og AI gjør at regnskapsbransjens fremtid forventes å bli preget av å vurdere risiko. Denne betydelige utfordringen tar vi for oss i kurset Hvordan risiko påvirker regnskapsoppdraget. Kurset anbefales spesielt for deg med oppdragsansvar.

Og når vi først er inne på teknologi og muligheter; hvor oppdatert er regnskapsproduksjonen hos dere? Vi ser på teknologiske muligheter og hvordan vi kan samarbeide best mulig med kunden i kurset Moderne regnskapsførsel – tilrettelegging, gjennomføring og kvalitetssikring.

Påvirkes ansvaret du har av ny lovgivning? Dette viktige temaet drøftes i kurset Regnskapsførerjus 2022 – regnskapsførers økte ansvar etter ny regnskapsførerlov.

Det er lenge siden regnskapsbransjen har stått overfor så store endringer som nå, så vent ikke lenge med å melde deg på kursene du ønsker å ta. Vi forventer stor pågang!

Anti-hvitvasking

I vinter kom oppsummeringen fra hvitvaskingstilsynet, hvor verken revisjons- eller regnskapsbransjen kom heldig ut. Kort oppsummert må det gjøres et realt kvalitetsløft på området.

Det viktige arbeidet regnskapsbransjen må gjøre på hvitvaskingsområdet har vi satt på agendaen i de to kursene Hvitvaskingsreglene – hvordan oppfylle kravene i praksis og Anti-hvitvasking – løpende oppfølging i praksis.

Det første av disse kursene er særlig aktuelt for deg som er leder eller hvitvaskingsansvarlig. Det andre er aktuelt for alle som bidrar i oppdragsutførelsen.  

Regnskap, skatt og rettslære

Etter ferien kommer vi med egne artikler hvor vi orienterer litt om vårt øvrige kurstilbud. Kursene ligger ute allerede, så ta veldig gjerne en titt