Lovverket står i veien for bærekraftige valg

Regnskap Norge oppfordrer regjeringen se på hvordan skatte- og og avgiftsregler kan bidra til bærekraft fremfor å motarbeide det.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Et viktig bidrag er å sørge for at skatte- og avgiftsregelverket stimulerer til gjenbruk og bærekraft. Foto: CF-Wesenberg.

Klimakrisen blir stadig vanskeligere å håndtere, fordi flere endringer skjer samtidig. Valgene vi tar det neste tiåret vil bli avgjørende for om vi lykkes, advarer FNs klimapanel i sin ferske rapport. I en kommentar sier klima- og miljøministeren at vi nå er nødt til å tenke klimatilpasning i alt vi gjør.

Regnskap Norge er enig i at vi må tenke klimatilpassing og bærekraft i alt vi gjør, og et viktig bidrag er å sørge for at skatte- og avgiftsregelverket stimulerer til gjenbruk og bærekraft.

FNs klimapanels nye rapport slår fast at konsekvensene av klimaendringene er verre enn tidligere antatt, og at det nå haster det å få på plass tiltak som bidrar.

Regnskap Norge deler bekymringen som kommer til uttrykk i Klimapanelets rapport. Som bransjeorganisasjon for landets autoriserte regnskapsførere, som fører regnskap og rådgir rundt 430 000 små og mellomstore bedrifter over hele landet, er det naturlig for oss å løfte frem et regelverk som nok mange ikke tenker over at er viktig for klimaet. Vi har allerede sendt forslag både til forrige og denne regjeringen om at de bør gjennomgå skatteloven og merverdiavgiftsloven grundig med et klimablikk. Vi mener også at finansministeren tydelig bør få klimaansvar i sin portefølje, som er tilfelle i Tyskland og Storbritannia.

I dag er lovverket utelukkende innrettet for at staten skal tjene penger. Lovene tar ikke klimahensyn. Dermed oppstår situasjoner hvor det lønner seg å kaste klær, fremfor å resirkulere. Vi får også situasjoner hvor det lønner seg å kaste mat fremfor å gi det til veldedige formål – fordi det utløser skatt, sier Aale-Hansen.

– Skatteloven og merverdiavgiftsloven ble utarbeidet i en tid da man ikke tenkte bærekraft og klimahensyn. De siste årene er det gjort noen unntak og gitt noen fritak, men dette er fortsatt svært usystematisk. Vi mener derfor sterkt, ikke minst i lys av klimapanelets rapport, at regjeringen burde iverksette en grundig evaluering av dette lovverket, avslutter Aale-Hansen.