Ny fagbok: Utsatt skatt-modellen

Regnskap Norges kursleder gjennom mange år, Jan Sørbø, har skrevet bok om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Boken tar for seg fastsettelse av både regnskapsmessige og skattemessige verdier i årsregnskapet, og hvilke effekter forskjellene får i skatteskjemaene. Du får dyp læring i det boken omtaler som utsatt skatt-modellen, og dermed skatteskjemaet RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

I løpet av de nærmeste årene vil tradisjonell skjemautfylling erstattes av informasjonsflyt fra regnskaps- og årsoppgjørssystemer til skatteetaten. Denne overgangen gjør det viktigere enn noen gang å forstå systematikken i hvordan regelverkene fungerer i forhold til hverandre. Denne boken er et utmerket utgangspunkt for å skaffe seg slik innsikt og forståelse.

Her er noen av temaene som behandles:

 • Forskjellen mellom midlertidige og permanente forskjeller
 • Verdsettelse og realisasjon av driftsmidler
 • Fordringer og gjeld i både norsk og utenlandsk valuta
 • Ikke-fullførte tilvirkningskontrakter
 • Varelager
 • Leasing
 • Gevinst- og tapskonto
 • Betinget skattefrie gevinster
 • Pensjonsforpliktelser
 • Aksjer og verdipapirer
 • Kontroller i årsoppgjøret

Du kan bestille boken via Regnskap Norges nettbutikk.


Boken vil bli formidlet deg fra forlaget Cappelen Damm.

Les forlagets egen omtale av boken.