Positiv markedsutvikling i regnskapsbransjen

Den årlige analysen viser en bransje i vekst. Samlet årlig omsetning per 2020 utgjør over 18,5 milliarder kroner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er hyggelige tall vi nå kan legge frem, som viser at regnskapsbransjen vokser på alle indikatorer: I ren omsetning, antall oppdrag og fortjeneste.

Regnskap Norge utfører årlig analyser over markedsutvikling i regnskapsbransjen. Årets undersøkelse viser god vekst og inntjening for hele bransjen. I tillegg øker sysselsettingen.

Regnskapsbransjen har opplevd en formidabel omsetningsvekst i senere år. Målt i markedspriser er økningen siste år 7,1 prosent, og utgjør nå over 18,5 milliarder kroner. Gjennomsnittlig årlig vekstrate i perioden fra 2007 til 2020 er 6,4 prosent. Dette tilsier at omsetningen dobler seg i løpet av 11,2 år. 

Det som også er interessant å se, er at det er forholdsmessig større omsetningsvekst blant små foretak enn mellomstore og store. Samtidig ser vi at det er reell vekst i alle deler av bransjen.

Lønnsom bransje

Når vi videre ser på lønnsomheten i bransjen er den også gjennomgående god, med vekst både i antall oppdrag og i pris. Blant annet viser prisindeksen til SSB at priser på regnskapstjenester har steget mer enn priser på revisjonstjenester siden 2010.

Både omsetning per ansatt, EBITDA per ansatt og årsresultat per ansatt viser vekst. Noe av veksten i fjor skyldes nok økt oppdrag i tilknytning til bistand rundt kompensasjonsordning i forbindelse med pandemien. Samtidig ser vi at utviklingen og veksten har vært stabil over mange år. Med andre ord er dette en lønnsom bransje.

Flere sysselsatte – og mangel på arbeidskraft

Til tross for at arbeidsprosesser og oppgaver blir stadig mer automatisert, blir det ikke færre ansatte i hverken yrket eller bransjen. Det kan se ut til at eventuelle tapte arbeidstimer, på grunn av teknologiutvikling og effektivisering, kompenseres ved at man tar inn flere kunder og/eller utvider tjenestetilbudet.

Videre ser vi at antall autoriserte regnskapsførere i snitt har økt med tre prosent per år siden 2007 og nå er rekordhøyt. Parallelt ser vi en viss konsolidering av autoriserte regnskapsforetak der store foretak kjøper opp mellomstore. Dette skjer samtidig med at mange små foretak rundt i landet består.

Våre medlemmer rapporterer om at mange store foretak nå sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. Fremover forventer vi derfor ytterligere vekst og flere ansatte. Både økt digitaliseringer og økt oppmerksomhet om og krav til bærekraft er tunge drivere i markedet som vi oppriktig mener styrker behovet for avanserte regnskapstjenester. Vi tror også dette er drivere som gjør bransje i økende grad spennende for morgendagens arbeidstakere som er opptatt av teknologi og klimaspørsmål.

Se grafisk visning av tallene på Regnskap Norges nettside Fakta om regnskapskapsbransjen