Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?

80-90 % av datainnbruddene skyldes feil blant ansatte, erfarer leder for Nasjonalt cyberkrimsenter. Kompetanse reduserer risikoen betydelig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Cyberkriminalitet øker i omfang, sier Olav Skard, leder for Nasjonalt cyberkrimsenter. Foto: Kripos

Hva er cyberkriminalitet? Hvem er utsatt?  Hvordan oppdage og forebygge angrep? Det svarer Olav Skard, leder for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3), på i denne ukens podcast-episode. Han begynte i Kripos i 2018. NC3 ble offisielt åpnet i 2019 og er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom.

Hovedpoenget til Skard er at det er en klar overhengendene fare for å bli utsatt for cyberkriminalitet – uavhengig av bedriftens størrelse. Store virksomheter er kanskje tryggere enn små fordi de har ressurser til å bygge en robust sikkerhetsorganisasjon. Men nettopp fordi de er store, er de også mer sårbare.

Kompetanse er nøkkelen

De fleste datainnbrudd skyldes feil blant de ansatte. Skard mener kompetanse er nøkkelen til å redusere risikoen. Bruk tid på opplæring i bedriften, sier han. Og gjør det mer enn én gang. Det koster tid, penger og ressurser å ruste seg mot cyberkriminalitet, men Skard er tydelig på at det koster mer å bli satt ut av drift i månedsvis.

NC3-lederen forteller at cyberkriminaliteten har utviklet seg fra å være gutteromskriminalitet til å bli organisert kriminalitet. Politiet opplever en kraftig økning i cyberkriminalitet og en reduksjon i all annen kriminalitet. Samtidig er hoveddelen av politiets ressurser knyttet til bekjempelse av de tradisjonelle kriminalitetsformene.

Cyberkriminalitet er underraporter. Skard oppfordrer lytterne til å kontakte politiet vedrørende angrep. Det er nemlig utgangspunktet de trenger for å bruke ressurser på cyberkriminalitet, og ikke minst for å gå ut med avvergende informasjon.

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify    

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts    

Hør Regnskap Norge-podden på PC