Velkommen til AIMday AASMPs Rekruttering

Bli med på hybridarrangement om rekruttering til regnskap og revisjon 3. juni. I en rekke workshoper vil forskere diskutere og finne løsninger på problemstillinger knyttet til rekruttering.

Del
På AIMday AASMPs Rekruttering prøver en rekke akademikere å finne løsninger å problemstillinger knyttet til rekruttering i regnskapsbransjen. Foto: ijeab, Adobe Stock

Handelshøgskolen ved Nord Universitet er vertskap for AIMday AASMPs Rekruttering den 3. juni 2024. Hybridarrangementet arrangeres i samarbeid med Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet. 

Når: 3. juni 
Påmeldingsfrist: 28. Mars 

AIMday AASMPs Rekruttering 

Arrangementet tar for seg de siste fremskrittene og fremtidsutsiktene for regnskap og revisjon i små og mellomstore foretak (engelsk AASMPs = «Accounting and Auditing Small and Medium-sized Practices») i både offentlig og privat sektor.   

Målet er å diskutere problemstillinger knyttet til rekruttering til bransjene og foretakene, sentrert rundt følgende temaer: 

  • Utdanning av kandidater innen regnskap og revisjon
  • Innhold og kvalitet av utdanningsprogrammer innen regnskap og revisjon ved universiteter og høgskoler
  • Omdømme for regnskaps- og revisjonsbransjen hos den generelle befolkningen
  • Sammensetting av kandidatenes ulike ferdigheter og kunnskaper, bl.a. balanse mellom teoretiske og praktiske ferdigheter
  • Effektene av og forventninger til balanse mellom arbeid og fritid, fleksibilitet og teknologibruk blant potensielle kandidater

Dette er AIMday 

Ett spørsmål, én time, én gruppe akademiske eksperter: det er AIMday-formatet! 

AIMday® (Academic Industry Meeting day) arrangeres som en serie workshoper, hvor problemstillinger som er meldt inn av deltakerne rundt et tema diskuteres med akademikerne og eksperter fra forskjellige fagområder.  

AIMday-konseptet kobler spørsmål fra bedrifter og organisasjoner med relevant forskningskompetanse. Spørsmålene diskuteres i små, tverrfaglige grupper hvor det er satt av én time til hvert spørsmål.  

Slik deltar du 

Deltakere må sende inn minst én utfordring/problemstilling formulert som et spørsmål vsom ønskes drøftet i en lukket workshop-setting. Hvert spørsmål som sendes inn av en bedrift/offentlig organisasjon, blir behandlet av en tverrfaglig gruppe forskere med mål om å finne ulike løsninger.  

Verten hjelper gjerne med å utvikle eller formulere passende spørsmål. Ta kontakt tamara.volodina@nord.no for å få hjep med spørsmålsformulering.  

Les mer og meld deg på her