Viktig å få ny regnskapsførerlov på plass

Regnskap Norge ber om at myndighetene prioriterer arbeidet med loven, slik at vi også kan få gjennomført moderniseringen av god regnskapsføringsskikk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nå har det gått mer enn tre år siden forslaget til ny regnskapsførerlov var på høring, og behovet for å få ny lov på plass vokser stadig:

Vi trenger et regelverk som er tilpasset utviklingen og digitaliseringen på regnskapsområdet.

Forslag til ny regnskapsførerlov var på høring i 2018, og siden har saken vært til behandling i Finansdepartementet.

Regnskap Norge har ved flere anledninger vært i kontakt med departementet og fått optimistiske svar om fremdriften, men hvor det senere likevel er meldt om forsinkelser.

Nå har vi sendt formelt brev og bedt om at arbeidet med regnskapsførerloven prioriteres, slik at vi kan få en proposisjon til Stortinget i løpet av vinteren.

Se vårt brev til Finansdepartementet.