Register over reelle rettighetshavere utsettes

En EU-dom har skapt usikkerhet om hjemmelsgrunnlaget for innsyn i registeret. Driftsetting er derfor utsatt inntil videre.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Register for reelle rettighetshavere skulle etter planen åpne for innrapporteringer 2. januar 2023.

Finansdepartementet skriver 20. desember 2022 at EU-domstolen har kjent ugyldig en direktivbestemmelse, som stiller krav om at opplysninger i register over reelle rettighetshavere skal gjøre tilgjengelig for allmennheten uten nærmere vilkår. Det norske registeret er også i stor grad forutsatt å være et åpent register for allmennheten. Dommen medfører derfor at departementet skal vurdere konsekvensene av dommen. Det tas sikte på å få på plass nødvendige avklaringer slik at registeret kan tas i bruk så snart som mulig.

Brønnøysundregistrene skriver at de arbeider videre med videreutvikling av registerløsningen, og er klare for å sette registeret i drift i løpet av 2023.

Mange EU-land har hatt sine registre i drift, men EU-dommen har medført at flere nå har stengt ned registrene i påvente av nye utredninger. 

Fortsatt krav om å identifisere reelle rettighetshavere

Det er verdt å merke seg at noen av pliktene etter lov om reelle rettighetshavere trådte i kraft 1. november 2021.

Dette gjelder plikten til å identifisere hvem som er å anse som reelle rettighetshavere og å dokumentere grunnlaget for identifiseringen. Disse pliktene er ikke berørt av at driftsetting av registeret nå er utsatt.

Les mer om register over reelle rettighetshavere.