Register over reelle rettighetshavere utsettes

En EU-dom har skapt usikkerhet om hjemmelsgrunnlaget for innsyn i registeret. Driftsetting er derfor utsatt inntil videre.

Del

Register for reelle rettighetshavere skulle etter planen åpne for innrapporteringer 2. januar 2023.

Finansdepartementet skriver 20. desember 2022 at EU-domstolen har kjent ugyldig en direktivbestemmelse, som stiller krav om at opplysninger i register over reelle rettighetshavere skal gjøre tilgjengelig for allmennheten uten nærmere vilkår. Det norske registeret er også i stor grad forutsatt å være et åpent register for allmennheten. Dommen medfører derfor at departementet skal vurdere konsekvensene av dommen. Det tas sikte på å få på plass nødvendige avklaringer slik at registeret kan tas i bruk så snart som mulig.

Brønnøysundregistrene skriver at de arbeider videre med videreutvikling av registerløsningen, og er klare for å sette registeret i drift i løpet av 2023.

Mange EU-land har hatt sine registre i drift, men EU-dommen har medført at flere nå har stengt ned registrene i påvente av nye utredninger. 

Fortsatt krav om å identifisere reelle rettighetshavere

Det er verdt å merke seg at noen av pliktene etter lov om reelle rettighetshavere trådte i kraft 1. november 2021.

Dette gjelder plikten til å identifisere hvem som er å anse som reelle rettighetshavere og å dokumentere grunnlaget for identifiseringen. Disse pliktene er ikke berørt av at driftsetting av registeret nå er utsatt.

Les mer om register over reelle rettighetshavere.