Forsker på hvitvasking trenger hjelp fra deg som er regnskapsfører

Hvilke «røde flagg» er det regnskapsførere oppfatter som rapporteringsverdige til Økokrim?

Del

Dette spørsmålet forsøker forsker ved NHH og Politihøgskolen å finne ut av – og nå trenger hun din hjelp.

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger ved å få «skitne penger» til å fremstå som «rene». Kriminelle trenger hjelp til dette, og benytter seg ofte av legitime profesjonelle aktører, herunder regnskapsførere, for å få integrert straffbart utbytte fra kriminell virksomhet inn i den legale økonomien. Myndigheter i både Norge og store deler av verden har innført antihvitvaskingslovgivning. Dette innebærer at blant annet at regnskapsførere er pålagt å sende melding til Økokrim om mistenkelige transaksjoner som kan være tegn på mulig hvitvasking blant deres kunder eller kunders transaksjons­motpart.

Anne Marthe Bjønness er siviløkonom og høgskolelektor ved Politihøgskolen. Der underviser hun i økonomisk kriminalitet, samtidig som hun holder på med en PhD-avhandling ved NHH om nettopp hvitvasking. Hun er spesielt interessert i de praktiske vurderingene rapporteringspliktige foretar seg når det gjelder å etterleve hvitvaskingslovens rapporteringskrav, og nå trenger hun din hjelp i forskningen sin.  – For hva er egentlig en «mistenkelig transaksjon»? Og hva gjør den mer mistenkelig enn andre? Hva er relevante indikatorer på mulig hvitvasking? Hva skal man rapportere og ikke? Hvor går grensen ved «mistenkelig»? Rapporteres de relevante transaksjonene? Hvilket utbytte får Økokrim av informasjonen? Hvilke resultater gir antihvitvaskarbeidet?

Gjennom sin bakgrunn fra revisjons-, konsulent- og advokatbransjen, har Bjønness erfart hvordan både kollegaer og rapporteringspliktige klienter kunne oppleve utfordringer med å identifisere «røde flagg»; tegn på mulig hvitvasking. Dette inspirerte henne til å forske på temaet og ta en doktorgrad, og for tiden jobber hun med en forskningsartikkel hvor hun ser på ulike røde flagg som vurderes før en rapporteringspliktig eventuelt sender en melding om mistenkelig transaksjon til Økokrim. Resultatene vil gi verdifull kunnskap om hvilke røde flagg som anses mer rapporteringsverdige enn andre. For å svare ut forskningsspørsmålet samler hun inn data fra ulike rapporteringspliktige, herunder regnskapsførere.

Vil du bidra til forskningen? Klikk her eller scan QR-koden nedenfor for å svare på undersøkelsen!

Om undersøkelsen

  • Maks 10 minutter å svare
  • Frivillig og helt anonymt
  • Kan ikke spores tilbake til deg eller arbeidsgiver
  • Ingen behandling av personopplysninger
  • Ingen behandling av taushetsbelagt info
  • Ingen «riktige» eller «feil» svar
  • Følger De nasjonale forskningsetiske komiteers forskningsetiske retningslinjer