Nytt hvitvaskingsrundskriv publisert

Det nye rundskrivet - rundskriv 4/2022 - gjelder alle rapporteringspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Her finner du Rundskriv 4/2022.

Vi går ut ifra at Finanstilsynet kommer med et eget hvitvaskingsrundskriv som er særskilt for regnskapsførere, men vi venter på å få dette bekreftet.

Gitt at vi får et eget rundskriv for regnskapsførere, vil det nye rundskrivet utfylle det regnskapsførerspesifikke rundskrivet. 

Det nye rundskrivet er mer omfattende enn det gamle rundskriv 8/2019, og har nå kommet opp i hele 100 sider. Oppbyggingen er i stor grad lik det gamle rundskrivet.

Vi kommer til å gå nøye gjennom rundskrivet, for å se hvordan dette påvirker hvitvaskingsrutinen som ligger i KS Komplett. Vi legger også opp til å oppdatere denne artikkelen med de områder hvor det er gjort mest  omfattende endringer.