Foreldrepenger: Nå blir utbetalingen ved 80 og 100 % dekning lik

Fra og med 1. juli 2024 forlenges permisjonsordninga for de som velger 80 prosent foreldrepenger.

Del
Nå blir det mer attraktivt med lenger foreldrepermisjon. Foto: Pixabay, Pexels

Fellesperioden ved 80 prosent dekning forlenges med 11 foreldrepengedager for barn født 1. juli 2024 eller senere. 

For barn født før 1. juli 2024 får foreldre som velger 80 prosent foreldrepenger i 59 uker mindre samlet utbetaling enn foreldre som velger 100 prosent i 49 uker. Med denne endringen blir den totale stønadsutbetalingen tilnærmet lik, uavhengig av kompensasjonsgrad.

Mer attraktivt med lenger foreldrepermisjon

Foreldre må velge lengden på perioden med foreldrepenger de ønsker når de sender inn søknad. Dette valget kan ikke endres etter permisjonen har startet og gjelder for begge foreldrene.

Endringen gjør det mer attraktivt å velge 80 prosent dekning fremfor å ta ulønnet permisjon for de som ønsker litt lengre foreldrepermisjon.